راه اندازی شورای عمران و بهسازی شهری

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از راه‌اندازی شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران خبر داد.

محمد سعید ایزدی از برگزاری اولین نشست شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران با حضور اندیشمندان ، اساتید، متخصصین و پیشکسوتان عرصه و نوسازی خبرداد و اظهار کرد: به منظور هم فکری استفاده از تجربیات و هم افزائی اندیشه‌های نو در رابطه با بازآفرینی و نوسازی بافت‌های شهری، شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران با حضور مدیران اجرایی، صاحب نظران، کارشناسان و دانشگاهیان در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل شد.

وی گفت:‌ با استفاده از ظرفیت و توان شورای راهبردی عمران و بهسازی شهری ایران بدنبال راهکارهای مناسبی هستیم تا مفهومی جدید در هویت و انجام کار با کیفیت در نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گیرد به نحوی که مورد خواسته و مطلوب شهروندان ساکن در بافت های فرسوده باشد و در نهایت به توسعه پایدار شهری در قالب توسعه درونی برسیم.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه در بازآفرینی و نوسازی بافت‌های شهری باید هویت آنها حفظ شود، افزود: با استفاده از ظرفیت و توان این شورا به دنبال راهکارهای مناسبی هستیم تا مفهومی جدید در هویت و انجام کار با کیفیت در نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گیرد به نحوی که مورد خواسته و مطلوب شهروندان ساکن در بافت‌های فرسوده باشد و در نهایت به توسعه پایدار شهری در قالب توسعه درونی برسیم.

وی ادامه داد: با هم فکری و هم اندیشی اعضاء شورا می‌کوشیم تا روش‌های نوین و جدید در خصوص تامین مالی در باز آفرینی و احیاء نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اتخاذ شود. ایزدی گفت: تمرکزگرائی، تاکید بر عقلانیت ابزاری، تصمیم گیری متمرکز، ضعف مشارکت و دولت مبنا بودن اقدامات و برنامه ریزی، بخشی از موانع اصلی بستر سازی فرایند نوسازی و بهسازی شهری و توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاههای غیررسمی محسوب می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شرایط موجود مشارکت، حکمروایی خوب شهری، مدیریت یکپارچه شهری و عقلانیت ارتباطی و ارزشی درکنار تاکید بر ظرفیت‌های اجتماعات محلی ، مولفه های اصلی تحقق رویکرد بهسازی شهری با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در بافت‌های فرسوده شهری با هدف تامین نیازهای خدماتی شهرها همانند عرصه‌های باز شهری، فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی ،ایجاد ظرفیت‌های جدید در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی با هدف ارتقای نقش شهر مطابق با اسناد فرادست، تامین بخشی از نیاز به مسکن جدید (با توجه به انباشت ساختمان‌های قدیمی و کم تراکم و امکان تخریب و نوسازی)،ارتقای شرایط محیطی، رسیدگی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان از نظر سکونت، فعالیت و فراغت جزو محورهای مهم بازآفرینی پایدار شهری این بافت‌ها است.

ایزدی با اشاره به اینکه دیگر صاحب نظران جامعه نظیر دانشجویان، مدیران ارشد سایر نهادهای مرتبط که دارای نظرات سازنده و مفید در خصوص بازآفرینی و بهسازی بافت‌ها فرسوده هستند می‌توانند این شورا را یاری دهند، گفت: موضوع بهسازی و نوسازی شهری نیازمند افکار نو است و با تجارب افکارهای سازنده می‌توانیم به آینده برنامه امیدوار باشیم.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0