پایان نامه کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت و برنامه ریزی کلان شهرها (مطالعه موردی تهران)

نویسنده:  راحله سادات علوی شیروخورشیدی
استاد راهنما: دکتر رحیم سرور
استاد مشاور: سرکار خانم شفیقه ناظری
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده
از دورانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف خود و رفع نمودن مشکلات و نیازهای خود و تسهیل نمودن امور زندگی به تکاپو پرداخت، دست به برنامه ریزی زد. در شرایط کنونی برنامه ریزی جهت دست یابی به اهداف یک امری واجب و ضروری می باشد که هر مجموعه ای در سطح ملی و فراملی بدون داشتن هدفهای بلندمدت و همچنین راه کارهای عملی برای دست یابی به آنها از ادامه حیات خود باز خواهند ماند. باید خاطر نشان کرد که برنامه ریزی استرات ژیک در تقابل با برنامه ریزی سنتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که با ارائه استراتژیهای مناسب و به کارگیری آنها، به اهداف مورد نظر دست خواهد یافت. بطور کلی کلان شهر تهران نیز که اجرای طرحهای برنامه ریزی سنتی در آن موفقیت نداشته نیازمند رویکرد به برنامه ریزی استراتژیک می باشد. این پایان نامه در چارچوب یک تحقیق موردی با ارائه فرضیات در راستای اهداف تحقیق مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.
اجرای برنامه ریزی استراتژیک و تعیین استراتژیهای مناسب در توسعه آتی شهر تهران امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است و برای تدوین و ارائه استراتژی می شود از روشها و مدلهای مختلفی استفاده نمود که انتخاب گردیده است که با بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، SWOT در این پایان نامه مدل معروف فرصتها، تهدیدهای شهر تهران و تقابل قرار دادن عوامل داخلی و خارجی راهکارها و پیشنهاداتی در جهت مدیریت و برنامه ریزی کلان شهر تهران ارائه داده شده است. در بخش انتهایی به این نتایج دست یافتیم که با از بین بردن موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مدیریتی و مشارکت های شهروندی، برنامه ریزی استراتژیک را می توان در عرصه های آکادمیک و اجرایی در کشور نهادینه نمود و آگاه نمودن مردم از مسائل و مشکلات شهری خود م یتواند نقش مؤثری در رفع مشکلات شهری داشته باشد و می تواند زمینه مناسبی برای برقراری ارتباط منطقی و مطلوب بین نهادهای خدمت رسان به شهروندان فراهم نماید و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهر را برقرار نماید. هم اکنون شهرها نیز به عنوان یک سامانه نیازمند مدیریت می باشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ نمایند. لذا استفاده از برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها و مناطق می تواند در نحوه رویارویی با مشکلات پیچیده و درک فرصتها مبتکرانه و نوین عمل کند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0