الزام دستورالعمل نمای ساختمان‌

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به تدوین دستورالعمل نما برای بناهای شاخص پایتخت گفت: بر مبنای این دستورالعمل بناهای بالای ۱۲ طبقه یا بیش از ۲۰ هزار مترمربع متراژ، برای تصویب نمای نهایی، باید به معاونت معماری و شهرسازی مراجعه و طرح‌ها توسط اساتید خبره علمی و دانشگاهی، تصویب شوند.

جواد کریمیان اقبال با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی نمای ساختمان های تهران گفت : ساماندهی نمای بناهای با اهمیت و شاخص شهر تهران و تشکیل ” کمیته تخصصی ارتقاء کیفی سیما و نمای شهر تهران “، به منظور سازماندهی اقدامات مداخله در نماهای ساختمان های شاخص احداثی از اقداماتی بوده است که در این راستا انجام شده است .

وی افزود : در همین راستا معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران اقدام به تدوین دستورالعمل‌هایی در خصوص بحث نما کرده است که یکی از این موارد، دستورالعمل بناهای شاخص است که در سال ۱۳۸۷ به همه مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد.

کریمیان اقبال تصریح کرد : برمبنای این دستورالعمل بناهای بالای ۱۲طبقه یا بیش از ۲۰ هزار مترمربع متراژ، برای تصویب نمای نهایی، باید به معاونت معماری و شهرسازی مراجعه و طرح‌ها توسط اساتید خبره علمی و دانشگاهی که در این حوزه تشکیل می‌شود، تصویب شوند.

وی افزود : در راستای تحقق اقدامات قبلی و رسیدن به ملاک های ارزیابی بناهای شاخص و در راستای تعریف این گونه بناها و ارائه شاخص ها و مبنای راهبردی ارزیابی بناهای با اهمیت نیز چهارچوب راهنمای طراحی نما برای ساختمان های با اهمیت شهری و گونه شناسی نماهای این بناهای در دست تدوین است .

کریمیان اقبال در ادامه اظهار کرد : همچنین انتخاب مناطق پایلوت به منظور ساماندهی نمای ابنیه و تشکیل کمیته تخصصی نما در این مناطق که در ابتدا مناطق ۱، ۴ و ۲۲ مشغول به کار شده و از ابتدای امسال نیز مناطق ۶، ۷ و ۱۰ نیز تشکیل کمیته دادند از جمله این اقدامات است .

وی خاطر نشان کرد : درحال حاضر مناطق ۲ و ۱۳ در مراحل اولیه شروع به کار بوده ومنطقه۷ نیزدرحال تدوین ضوابط باتوجه به بافت منطقه است که پس از تشکیل کمیته های مربوطه و بهره برداری از خدمات و نقطه نظرات مهندسین مشاور نسبت به ارتقای کیفی نماهای موجود و آتی در سطح مناطق وساماندهی وانتظام بخشی فرآیندهای موجود اقدام می شود .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0