کمک دولت ها به شهرداری ها در زمینه فعالیت های فرهنگی

در ایران از سال ۱۳۶۸ موضوع خودکفایی شهرداری ها مطرح شد. در حالیکه خودکفایی در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، نظیر انگلستان و ایتالیا موضوعی طرد شده است و شهرداری های اینگونه کشورها تحت کمک های دولتی قرار دارند.

به عنوان مثال:

دولت انگلستان در سال گذشته ۴ میلیارد پوند در اختیار شهرداری لندن گذاشت تا بتواند برخی پروژه های رفاهی و فرهنگی را اجرایی نماید.

دولت اتریش در سال ۱۹۹۹، تنها معادل ۱/۳% از بودجه کل کشور صرف حوزه فرهنگ گردید. ۴۵% از بودجه به دولت مرکزی تعلق گرفته و باقی به نسبت میان شهرداری های مختلف کشور توزیع گردید. بیشترین سهم هزینه های فرهنگی دولت در جهت اجرای پروژه های فرهنگی و بازسازی و مرمت و ساخت و ساز اماکن فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که تخصیص یارانه های فرهنگی به شهرداری مناطق از سال ۱۹۸۰ به میزان سه برابر افزایش یافته که بخشی از آن صرف آموزش علوم تئوریک فرهنگی و هنری می گردد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0