طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی

نمایندگان مجلس طرحی را با ۶۰ امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه کردند که در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای سلامی طرحی را با ۶۰ امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه کردند که در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر منتزع و تفکیک می‌شوند.

متن طرح مذکور و اسامی امضا‌ءکنندگان آن به شرح ذیل است:

 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد:

مقدمه دلایل توجیهی

باتوجه به عدم پاسخگویی مناسب تداخل وظایف و کثرت حوزه‌های تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی و تحت‌تأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و بالطبع غفلت یا کم‌تأثیری بعضی از حوزه‌های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه از جمله راه‌ روستایی، دریانوردی، ریلی، هوایی، بزرگراه‌ها و راهداری و یا اولویت‌بخشیدن به مسائلی چون مسکن و اهتمام ویژه به شهرسازی و معماری اسلامی – ایرانی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، ضرورت دارد تا بر اساس تجربه موجود در دولت جدید حسب تمایل مطروحه مجدداً دو وزارتخانه مذکور با همه وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات به وضعیت سابق برگشته تا پاسخگوی نمایندگان و ملت شریف، جوامع فنی و مهندسی، کارکنان، راهداران و دیگر مجموعه‌های ذینفع گردد؛ لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از انتزاع وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌گردد؛ شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده همان وظایف و اختیارات دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سابق خواهد بود.

ماده ۲- ردیف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های مذکور به ترتیب به شماره ۱۴۸۰۰۰ و ۱۳۳۵۰۰ می‌باشد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور موظف است اعتبارات و بودجه سال ۱۳۹۲ وزارتخانه راه و شهرسازی به شماره ۱۵۳۰۰۰ را حسب وظایف و اختیارات دو وزارتخانه به ردیف‌های بودجه‌ای ۱۴۸۰۰۰ و ۱۳۳۵۰۰ ابلاغ نماید.

ماده ۳- کلیه امکانات، تعهدات، اختیارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی حسب وظایف و اختیارات منتقل می‌شود.

ماده ۴- در کلیه قوانین به جای وزارت راه و شهرسازی و وزیران به ترتیب وزارتخانه‌ و وزیران یادشده جایگزین می‌گردند.

ندیمی، اسفنانی، فلاحی باباجان، محمدزاده، علوی،‌امامی، عبدالرضا عزیزی، نکو، طلا، میرمرادزهی، کاشانی، مددی، مروی، نعمتی، کریمی قدوسی، اسماعیلی، برومندی، قائدرحمت، بهمئی، سقایی، حاجی‌دلیگانی، محمدی، رحیم زارع، زمانیان دهکردی، خسروی سهل‌آبادی، میرمحمدی، الیاس طاهری، موسوی لارگانی، عباسپور، فتح‌الله حسینی، منوچهری،‌ فیروزی، منصوری‌آ رانی، الله‌وردی دهقانی، امیری خامکانی، خدایی سوری، چهاردولی، بزرگواری، عبدالله‌زاده، نوروزی، شوشتری، شفیعی، نیازآذری، احمدی لاشکی، سیدهادی حسینی، رجبی، محمدتقی توکلی، رضا رحمانی، جباری، سیدعلی طاهری، نظری مهر، نگهبان سلامی، پشنگ، علی‌لو، منصوری بیدکانی، سیدباقر حسینی، یوسفیان ملا، شجاعی کیاسری، قاسم عزیزی و قادر مرزی.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0