تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های سازه آبی قنات در بافت شهری (مطالعه موردی: قنات سنگلج در تهران)

تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های سازه آبی قنات در بافت شهری (مطالعه موردی: قنات سنگلج در تهران)

چکیده
قنات، سازه ای بومی برای استحصال آب های زیرزمینی است که از حدود ٣٠٠٠ سال پیش در ایران کاربرد داشته است. کلانشهر تهران بیش از ۶٠٠ رشته قنات دارد که قنات سنگلج، یکی از قدیمی ترین آنها است و در مرکز شهر واقع است. در این مقاله سعی برآن است تا راهکارهایی جهت احیاء و باززنده سازی رشته قنات مذکور به عنوان الگویی در راستای مدیریت پایدار آب و استفاده از ظرفیت های قنوات در بافت شهری ارائه شود. در این رابطه ابتدا به پایش و اندازه گیری کلیه متغیرهای کیفی آب پرداخته شده که نتایج، حاکی از آلوده بودن آب قنات سنگلج و وجود عوامل تهدیدکننده بسیار است. سپس با استفاده از روش تحلیلی- کاربردی SWOT ، برنامه ریزی و تدوین استراتژی ها انجام شده و  با روش QSPM استراتژی ها، اولویت بندی شده اند. طرح احیاء نهایی قنات سنگلج براساس استراتژی با بالاترین اولویت اجرایی و در قالب ٢ راهبرد با هدف مدیریت پایدار منابع آب و بازیافت آن ارائه شده است.
واژه های کلیدی: قنات، باززنده سازی، توسعه پایدار شهری

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0