پایان نامه تاثیر متقابل تعیین (با توزیع ) کابردی های اراضی شهری و حمل و نقل (ترافیک) نمونه موردی کاربردهای آموزشی و تجاری ناحیه ۵ منطقه ۳ تهران

پایان نامه تاثیر متقابل تعیین (با توزیع ) کابردی های اراضی شهری و حمل و نقل (ترافیک) نمونه موردی کاربردهای آموزشی و تجاری ناحیه ۵ منطقه ۳ تهران

امیر محمود غفاری
مالزی (فنی)
دکتری
برنامه ریزی حمل و نقل

مقدمه

درسال‌های اخیر (بخصوص از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد) مدلهای CA به صورت گسترده‌ای در زمینه مدلسازی و شبیه‌سازی شهری به کار گرفته شده‌اند و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه حاصل گردیده، اما با این حال سؤالاتی که در این زمینه وجود داشته (نظیر فقدان تحقیقات نظری در ارتباط با قوانین تحول) همچنان باقی هستند. هنوز بر سر چگونگی استفاده از قوانین تحول در این مدل‌ها توافق وجود ندارد و اغلب قوانین تحول به صورت روش‌های ابتکاری و غیر مستدل به کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش، تحقیقات مختلف صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در آخر نیز برخی روش‌های مناسب استخراج قوانین تحول در نمونه‌ای از شهرهای ایران (منطقه ۵ شهر تهران) شرح داده شد.

این پژوهش سعی در به کارگیری روش مدلسازی CA در شبیه‌سازی رشد و تغییرات شهر داشته و پس از بررسی و شناخت مفاهیم اولیه که در فصول مبانی نظری ارائه گردید، تأکید خود را بر استخراج قوانین تحول CA به عنوان موتورهای اصلی تغییر در این مدل‌ها گذاشت و به منظور دستیابی به روش مناسب در استخراج این قوانین، سه روش تحقیقاتی مجزا را پی گرفت، که این سه عبارت بودند از: مرور ادبیات موجود (LR)، تحلیل و ارزیابی انواع مدل‌های CA شهری موجود (AM) و مصاحبه با متخصصین. با کمک این روش‌ها نتایجی نیز حاصل گردید که در ادامه بدان پرداخته شده است. بدین ترتیب در این فصل، ابتدا به طور اجمالی جمعبندی از قابلیت‌ها و ضعف‌های روش CA مطرح می‌گردد و جهت مشخص شدن دیدگاههای نظری و عملی رساله حاضر،در گام بعد مقایسه‌ای کلی از روش رساله حاضر با روشهای سابق و برخی از فعالیتهای عمده نیز صورت می‌گیرد. در پایان نیز بر اساس یافته‌های رساله و ویژگیها و کاربردهای مدل ارایه شده ، پیشنهاداتی نیز ارایه گردیده که می تواند جهت‌گیری های آتی پژوهش‌های مرتبط را تعیین نماید.

در دست انجام است.

دانلود خلاصه پایان نامه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0