بیانیه مدیران بافت فرسوده کلان شهرها

بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان شهرهای کشور با صدور بیانیه ای روز پنج شنبه ۲۹ خرداد ماه به کار خود خاتمه داد.

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده شهرداری های کلان شهر های کشور که با حضور معاونین و مدیران وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و همچنین مدیران نوسازی بافت های فرسوده کلان شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، تبریز، رشت، زاهدان، شیراز، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد و همدان به میزبانی پایتخت برگزار شد، روز پنج شنبه ۲۹ خرداد ماه به کار خود خاتمه داد.
این نشست دو روزه به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مباحثی از جمله بررسی راه های تعامل بیشتر میان دولت و شهرداری ها در راستای احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و خلاء های قانونی موجود، بررسی اقدامات شهرداری های کلان شهرها در خصوص اجرایی شدن مفاد ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بررسی و دریافت پیشنهادات کلان شهرها در خصوص بررسی ظرفیت های قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، تدوین احکام برنامه ششم توسعه کشور در مورد حمایت از این قانون و … صورت گرفت و در خاتمه بیانیه این نشست به شرح زیر قرائت شد:
با عنایت الهی وتلاش مستمر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرها، بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان شهرهای کشور در تاریخ ۲۸و۲۹ خردادماه۱۳۹۳به میزبانی سازمان نوسازی شهر تهران برگزار گردید. ضمن سپاسگزاری ازدست اندرکاران و حامیان احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، امیدواریم نتایج وتجربیات بدست آمده، راه رسیدن به اهداف موردنظر مدیریت نوسازی و بهسازی شهری را هموار نموده و سهمی را درایجاد تعامل، و بینشی عمیق در احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، ایفاکرده باشد. به همین مناسبت بیانیه پایانی کمیته مدیران بافت فرسوده کلان شهرهابه شرح زیر ارائه می گردد:
۱- ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل اجرایی و سیاستگذاری و استفاده از امکانات و منابع موجود برای احیاء، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری در سطح ملی و محلی مورد تاکید است.
۲- باتوجه به وجود سازمانها ودستگاههای مختلف متولی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری وبه منظور هم افزائی فعالیتها و حضور فعال کلیه دستگاه ها، لازم است نقش هردستگاه وسازمان دراین خصوص در قالب برنامه مشخص و بطور واضح تبیین گردد .
۳- نظر به اهمیت توانمندسازی ساکنان محدوده بافتهای فرسوده لازم است راهکارهای مرتبط با توانمندسازی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، زیست محیطی و….پیاده سازی گردد.
۴- به منظور بهره مندی ازتجارب نهادهای اجرایی متولی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، میبایست شرایط توسط دستگاههای ذیربط به نحوی مهیاگردد تا امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود برای کلیه سازمانها و متخصصین، و فرصتهای موجود در کلیه نهادهای دولتی و عمومی میسر گردد .
۵- نظربهاهمیت تامین زیرساختهای شهری و تامین خدمات شهری مورد نیاز و ارتقاء آن در محدوده های بافتهای فرسوده شهرها، توجه به این مقوله توسط دستگاههای متولی خدمات و زیرساختهای مورد تاکید می باشد.
۶- به منظور انجام اقدامات اثربخش و مفید برای احیاء، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، لازم است سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود و با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی اسلامی ضمن رعایت مفاد قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با دریافت نظر از کلان شهرها تهیه و تدوین گردد.
۷- به منظور تامین مالی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، ضرورت تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی تامین مالی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، با دریافت نظرات کلان شهرها با رویکرد خروج شهرداریها از مضیغه مالی مورد تاکید است.
۸- تدوین شاخصهای مربوط به نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، اقدامات لازم برای تهیه طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی توسط مجریان، و فرآیند تصویب نقشه در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نمایندگان کلان شهرها مورد تاکید است.
۹- تعیین سهم محدوده نوسازی بافتهای فرسوده شهری توسط مجری دولتی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری به تفکیک هر شهر، تامین مالی مورد نیاز، تدوین شاخصهای تعیین محدوده، مورد تاکید است.
۱۰- ازآنجا که پیشگیری مقدم بر نوسازی و بهسازی است بررسی های همه جانبه واتخاذ رویکردهای پیشگیرانه درخصوص مشکلات و مخاطرات موجود در بافتهای فرسوده توسط همه دستگاههای اجرایی و بخصوص سازمان مدیریت بحران لازم وضروری است.
درپایان باشکرگذاری به درگاه احدیت و بااستمداد از انفاس قدسیه حضرت ولی عصر(عج)، ازهمه کسانی که در این مسیر به ما کمک کردند تقدیر و تشکر می نمائیم وامیدواریم که این قدم در راستای ادامه تلاش جمعی در بهبود احیاء، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری، محسوب گردیده و به منزله نخستین قدم جمعی در این راه دشوار و طولانی تلقی شود.
شایان ذکر است نوزدهمین نشست مدیران بافت فرسوده شهرداری های کلان شهر های کشور اردیبهشت ماه سال گذشته در شهر کرمان برگزار شده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0