تصفیه فاضلاب مجتمع‌های ساختمانی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: بازچرخانی فاضلاب موضوع مهمی در افزایش بهره وری و استفاده درست از آب است که تاکنون در کشور ما به آن توجه کافی نشده است.

رحیم میدانی اظهار داشت:‌ در برخی کشورهای پیشرفته دنیا تصفیه خانه های کوچک فاضلاب برای مجتمع های مسکونی احداث شده به طوری که فاضلاب آن مجتمع را تصفیه می کند و از پساب تصفیه شده آن در آبیاری فضای سبز، فلش تانک ها و حتی برای شستشوها استفاده می شود. وی افزود: این مسئله را شخصا از نزدیک دیده ام و امکان پیاده سازی آن در ایران وجود دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ابفا با بیان اینکه آب نعمتی است که به جز تصفیه آنچه هست و بازچرخانی آن در طبیعت، قابل تولید دوباره نیست، گفت: بازچرخانی فاضلاب موضوع مهمی در افزایش بهره وری و استفاده درست از آب است که تاکنون در کشور ما به آن توجه کافی نشده است.

وی ادامه داد: در صورت احداث تصفیه خانه های کوچک برای هر مجتمع مسکونی، حداقل دیگر ده ها لیتر آب شرب در فلش تانک ها مستقیما به فاضلاب ریخته نمی شود و می تواند با تصفیه فاضلاب آن مجتمع در حد استانداردهای بهداشتی، از فاضلاب بازچرخانی شده در فلش تانک ها استفاده کرد.

میدانی با بیان اینکه باید از این پس به بازچرخانی فاضلاب و افزایش بهره وری استفاده از آب در کشور توجه بیشتری کنیم که در این راستا در آینده هر مجتمع ساختمانی باید یک تصفیه خانه کوچک فاضلاب داشته باشد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0