لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۴)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل سوم)

فصل سوم : توسعه اجتماعی و فرهنگی

ماده ۲۶
چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، برای سالهای اجرای برنامه، به قرار زیر است:
الف : چشم انداز
۱) تهران: شهری با اصالت و هویت ایرانی – اسلامی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می‌یابد).
۲) تهران: شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
۳) تهران: شهری با رفاه عمومی همراه با تعدیل نابرابری‌ها و تأمین عادلانه کلیه حقوق شهروندی
۴) تهران: کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکز امور فرهنگی، پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی
۵) تهران :ام القرای نظام اسلامی، بسترساز آرمان شهر مهدوی ( عج )
۶) تهران: با شهروندانی دارای ایمان و معنویت، فضائل اخلاقی، ارزش های فرهنگی و روحیه ایثارگری
۷) تهران :شهری سالم و پویا، بهره مند از محیط زیست شهری مطلوب، با شهروندانی برخوردار از سلامت (جسمی – روانی – اجتماعی) و خانواده بنیاد
۸) تهران :با شهروندانی آینده نگر، امیدوار، ساعی، کوشا، قوی، نوآور، خلاق، کارآفرین و مشارکت پذیر

ب : اهداف کلی
۱) رونق فعالیت و توسعه اقتصادی تهران با حفظ و پالایش پهنه‌های کنونی فعالیت و بهره‌وری مناسب از این فضاها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تأمین اشتغال
۲) ارتقای سرمایه های اجتماعی ( ایمان و معنویت، آگاهی، اعتماد، مشارکت )
۳) مهار، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و فرهنگی
۴) توسعه مشارکت های مردمی و تشکل های مردم نهاد
۵) نهادینه کردن الگوهای متعالی در رفتار و اخلاق شهروندی
۶) شناخت علمی و ترسیم وضع اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت شهری
۷) ترویج و توسعه هویت دینی، انقلابی و ملی در میان شهروندان به ویژه جوانان
۸) غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
۹) توسعه متوازن فضاهای اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی تهران
۱۰) توسعه کارآفرینی متناسب با نیازهای شهر و شهروندان مبتنی بر فعالیت های خلاقانه
۱۱) گسترش و تعمیق شادی و نشاط در بین شهروندان
۱۲) ارتقای سطح دانایی و مهارت شهروندان در حوزه های اجتماعی و فرهنگی
۱۳) مقابله با تهدیدات نرم ( تهاجم فرهنگی )
۱۴) بهبود و ارتقای سلامت شهری با توسعه رویکرد شهر سالم
۱۵) مهار و کنترل عوامل تهدید کننده سلامت شهری
۱۶) بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان
۱۷) توسعه فعالیت های شهری براساس شاخص های سلامت پایدار
۱۸) توسعه ورزش های همگانی و بهره مندی عموم از خدمات و تسهیلات ورزشی
۱۹) حفظ و ارتقاء وحدت، انسجام، وفاق و حس تعلق به شهر و یکدیگر

ج : راهبردهای توسعه
۱) ایجاد مدیریت واحد فرهنگی و اجتماعی شهر
۲) استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی در حوزه های علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوقی، علوم ارتباطات و فرهنگ و هنر و علوم و معارف اسلامی در حل معضلات مدیریت شهری
۳) توسعه پایگاه داده­های فرهنگی و اجتماعی، برای تهیه برآورد و پیوست اجتماعی طرح­ها و پروژه­های شهری
۴) توسعه آموزش های همگانی، ارتقاء مهارت ها و توانمندسازی شهروندان
۵) مشارکت با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در شناسایی، پیشگیری و رفع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی
۶) مشارکت با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در شناسایی، پیشگیری وکاهش تعارضات فرهنگی
۷) مشارکت با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در رسیدگی و حمایت از آسیب‌دیدگان
۸) همکاری با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در فقرزدایی، تأمین اشتغال و رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی
۹) همکاری با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در توسعه نظم و امنیت اجتماعی و اخلاقی
۱۰) همکاری با نهادها و دستگاه‌های ذیربط در جهت تحکیم و تقویت نهاد خانواده
۱۱) ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نهادهای مردمی و آحاد اقشار اجتماعی در مدیریت شهری
۱۲) توسعه فعالیت های مدیریت شهری مبتنی بر مطالعات اجتماعی کاربردی
۱۳) ارتقاء شاخص های آمادگی جسمانی شهروندان تهرانی
۱۴) توسعه سرانه فضاهای ورزشی شهر تهران
۱۵) ارتقاء مهارت های ورزشی و فراهم سازی کشف استعدادهای ورزشی شهروندان تهرانی
۱۶) توسعه فعالیت های رقابتی با انجام مسابقات ورزشی محلات شهر تهران
۱۷) توسعه اجتماعی و ساماندهی متوازن اسکان جمعیت
۱۸) احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران
۱۹) توسعه فضاهای سبز، فضاهای عمومی (فرهنگی، ورزشی و …) تفرجگاهی و گردشگری
۲۰) توسعه آموزشهای همگانی سلامت
۲۱) ارتقای شاخص های سلامت شهری
۲۲) بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت
۲۳) برقراری نظام جامع اطلاعات سلامت شهری
۲۴) توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای
۲۵) کنترل و کاهش عوامل خطر سلامت شهری شامل بیماری های واگیر دار، غیر واگیر، حوادث و …
۲۶) تامین سازو کار های استقرار مدیریت واحد سلامت شهری شامل قوانین، اختیارات، منابع، ساختار و ….

ماده ۲۷
حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موظف است ضمن مشارکت دراجرای طرحهای موضوعی و موضعی مصوب طرح جامع شهر تهران که با این حوزه مرتبط هستند،‌ نسبت به اجرای طرح­های ذیل نیز در طی سال­های برنامه اقدام نماید:
۱) تأسیس مراکز جامع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه توانبخشی معلولین و جانبازان
۲) انجام مطالعات مربوط به طراحی و تأسیس مراکز آموزش رفتاری کودکان
۳) انجام مطالعات مربوط به طراحی و تأسیس پردیس سلامت شامل موزه آموزشی سلامت، کلینیک وبیمارستان، هتل، امکانات تفریحی و گردشگری، نمایشگاهی و همایش­ها

ماده ۲۸
شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع توانمندسازی محله محور شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.
۱) بسیج اجتماعی گروههای مختلف شهروندان و آموزش و بهبود توان حرفه ای آنان
۲) تسهیل مشارکت گروههای مختلف شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر
۳) توسعه توانمندی های کارآفرینی و اشتغال و افزایش دسترسی افراد به اعتبارات مالی خرد
۴) افزایش آگاهی های اجتماعی و فرهنگی شهروندان و تلاش برای اجرای موثر قوانین و بسط عدالت اجتماعی
۵) تشکیل صندوق های توسعه محله ای با مشارکت افراد ،نهادها و معتمدین محلی.

ماده ۲۹
شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.
۱) آگاه سازی جامعه هدف طرح از حقوق قانونی و اجتماعی خود وتسهیل دسترسی به منابع توانمندسازی
۲) کاهش فقر قابلیتی و تلاش برای تأمین نیازهای اساسی و ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت های اجتماعی
۳) ارتقاء حس خودباوری، اعتماد به نفس برای کسب استقلال و خودکفایی و زندگی شرافتمندانه
۴) ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی و ارتقاء سلامت روانی آنان
تقویت و ایجاد شرایط قابلیت زا برای برخورداری از آموزش های فنی و حرفه ای در جهت دسترسی به منابع مالی مطمئن و پایدار

ماده ۳۰
شهرداری تهران مکلف است با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط نسبت به تهیه طرح جامع مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، با محورهای ذیل اقدام نماید.

۱) مطالعه و آسیب شناسی محله ای شهر تهران و بررسی روند تغییر معضلات اجتماعی و پیش بینی و ارائه راه کارهای لازم
۲) شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهر و ایجاد همگرائی(وخدت مدیریتی) در جهت ارائه منسجم حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی، جلب مشارکت اجتماعی و توانمندسازی پیشگیرانه در قالب ماده ۲۸ این مصوبه و نیز برنامه جامع مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران.
۳) گسترش مهارتهای اجتماعی ومجموعه اقدامات مرتبط با تاب آوری، توانمندی سازی پیشگیرانه مردمی و پیشگیری اولیه و نیز پیش گیری های ثانویه (در خانواده های در معرض آسیب و جلوگیری از افتادن در بستر آسیب و ثالثیه (مقابله با تبعات در نقاط آسیب و آسیب دیدگان) برای مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی.
۴) بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فرآهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه. (کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان فراری، متکدیان، معتادان، افراد بی خانمان و …) حرفه آموزی و فراهم آوردن زمینه های اشتغال آسیب دیدگان اجتماعی در جهت بازتوانی آنان با همکاری نهادهای ذیربط
۵) شناسایی گروه ها وافراد در معرض آسیبهای اجتماعی و خدمات رسانی به موقع به آنان با مشارکت سازمانهای غیردولتی.
۶) گسترش طرح « مددکار شهر» وارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی در مراکز فرهنگی اجتماعی و نیز گسترش ارائه خدمات مذکور از طریق سامانه ارتباطی مدیریت شهری با شهروندان (۱۳۷)
۷) همکاری با گروه های مطالعاتی در جهت استخراج و فرآوری اطلاعات مربوط به شناسایی و کالبدشکافی علل پیدایش آسیب های اجتماعی و پیامدهای آن.

ماده ۳۱
شهرداری تهران موظف است در راستای اجرایی نمودن مصوبه ۶۷۶۸/۱۱۰۲/۱۶۰ مورخ ۲۲/۴/۸۷ شورای اسلامی شهر تهران، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و کسب رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان از عملکرد و مشروعیت مدیریت شهری، وضعیت اجتماعی شهر تهران را در روند سالهای برنامه ارزیابی نموده و اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱) مطالعه، تعیین و تبیین شاخص های اجتماعی و ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی شهر بر اساس مفاد ماده ۲ این برنامه
۲) طراحی ساز و کارهای پایش، ارزیابی عملکرد و گزارش وضعیت شاخص ها بطور مستمر و به تفکیک مناطق و نواحی و محلات در جهت تحقق بهره مندی عادلانه و دسترسی مناسب به مواهب حاصل از توسعه اجتماعی شهر و اقدام در جهت کاهش نابرابری ها

ماده ۳۲
شهرداری تهران مکلف است به منظور ساماندهی و افزایش مشارکت و نقش مردم، سازمانهای مردم نهاد و شورایاری ها، در تهیه برنامه های محلی توسعه پایدار شهر تهران ، اقدامات ذیل را انجام دهد :
۱) تهیه و تدوین اجرای طرح جامع ظرفیت سازی مردم، محلات و سازمانهای غیردولتی، شورایاریها، موسسات خیریه و سایر موسسات ارائه دهنده خدمات فرهنگی اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی و دولتی مرتبط تا پایان سال اول برنامه
۲) تهیه و تدوین بانک جامع اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی، خیریه ها، موسسات ارائه دهنده خدمات فرهنگی اجتماعی و ساماندهی آنها با رویکرد محله محور
۳) ایجاد پایگاه های توانمندسازی جامعه بمنظور ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی و جلب مشارکت مردم در توسعه پایدار محلات به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه در هر منطقه و در سال پایانی برنامه در هر ناحیه حداقل یک پایگاه توانمندسازی جامعه، فعال شده باشد.
۴) شناسایی تصدیهای قابل واگذاری به سازمانهای غیردولتی و خیریه ها در حوزه فرهنگی اجتماعی و تدوین آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری این تصدیها تا پایان سال اول برنامه با مشارکت سازمانهای غیردولتی
۵) ایجاد بسترهای مناسب برای رشد کمی و کیفی سازمانهای غیردولتی با اعمال سیاستهای تشویقی
۶) ارزیابی عملکرد و فعالیت های این سازمان ها و طبقه بندی و نظارت بر آنها

ماده ۳۳
شهرداری تهران موظف است به منظور کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری، حفظ و ارتقاء سلامت و زیست شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با همکاری دستگاه های ذیربط دولتی اقدامات ذیل را تا پایان سال آخر برنامه انجام دهد:
۱) مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران
۲) توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصوص مهارت های مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوی شهروندان
۳) سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها
۴) بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت(تعالی خدمات سلامت)
۵) برقراری نظام جامع اطلاعات سلامت شهری
۶) توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای
۷) کنترل و کاهش عوامل خطر ساز سلامت شهری شامل بیماریهای (قلبی عروقی، روانی، رفتاری و تغذیه ای) و حوادث و عوامل تهدید کننده محیط زیست
۸) تامین سازوکارهای استقرار مدیریت واحد سلامت شهری
۹) تلاش در جهت بهبود شاخص های زیست شهری(آب و فاضلاب، هوا، صوت، زمین و پسماند)

ماده ۳۴
در اجرای ماده ششم قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری به منظور اداره امور کتابخانه ها ، شهرداری تهران موظف است با توجه به تعداد قابل توجه کتابخانه های تحت مدیریت خود و هزینه های مترتب بر آنها نسبت به همکاری و هماهنگی با انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران در جهت ساماندهی اداره امور کتابخانه های عمومی شهر تهران(اعم از کتابخانه های تحت مدیریت شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، انجمن کتابخانه های عمومی شهر، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و … ) بر اساس تفاهم نامه مشخص اقدام نماید .
ماده ۳۵
شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه گزارش سالانه از عملکرد خود و هزینه های مترتب در امور عمرانی و جاری(تجهیز و نگهداری) ، ساماندهی و توسعه کتابخانه های عمومی شهر تهران در چهارچوب مفاد این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران و انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران اقدام نماید .
ماده ۳۶
شهرداری تهران موظف است به منظور صیانت و توسعه‌ میراث ارزشمند فرهنگی مبتنی بر ارزشهای دینی و ملی، ارتقاء ‌کیفیت‌‌فرآورده‌های‌فرهنگی‌وهنری‌،‌حمایت ‌از‌ دستاوردها و فعالیتهای فرهنگی و هنری،‌ همچنین فرهیختگان و هنرمندان نسبت به موارد ذیل اقدام نماید :
۱) تسهیل ارائه خدمات فرهنگی شایسته به شهروندان تهرانی با رویکرد محله ای
۲) حمایت ازساماندهی و توسعه صنایع فرهنگی سازگار با محیط زیست و مولد فرصتهای شغلی
۳) کمک به توسعه ، تجهیز و عمران فضاهای فرهنگی ، مدارس و مساجد
۴) ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب و امن برای حضور خانواده ها در مراکز فرهنگی و هنری
۵) مکان یابی و گسترش فضاهای فرهنگی در طرح های تفصیلی و ممانعت از تغییر کاربری اماکن فرهنگی
۶) تامین زیرساختها و امکانات فرهنگی در محلات (کتابخانه و قرائت خانه، سرای محله ، مراکز آموزش و مشارکتهای شهروندی، خانه های سلامت، خانه های اسباب بازی و …)
۷) مشارکت در ساماندهی بافت تاریخی ، مذهبی و فرهنگی
۸) توسعه مجتمع های فرهنگی، فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ، موزه ها، خانه های مشاهیر، سینماها و سالن های نمایش و …
۹) ساماندهی و توسعه تاسیسات گردشگری
۱۰) برپایی گالری ها ، نمایشگاه ها و جشنواره های آثار و محصولات فرهنگی و هنری
۱۱) توسعه بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه فعالیتهای فرهنگی

ماده ۳۷
شهرداری تهران مکلف است ، به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی شهروندان تهرانی اقدامهای ذیل را تا پایان سال آخر برنامه انجام دهد :
۱) ارتقاء آگاهی های همگانی در خصوص اهداف، وظایف و ماموریتهای مدیریت شهری
۲) توسعه گفتمان درون سازمانی برای تشکیل سازمان آموزش دهنده و مشارکت پذیر
۳) ترویج فرهنگ شهرنشینی با تاکید بر شاخص های زندگی در شهرسالم با تکیه بر ظرفیت ها و قالب های متنوع فرهنگی و هنری
۴) ساماندهی تبادل اطلاعات اجتماعی پیرامون اقدامات مدیریت شهری بمنظور اعتماد سازی عمومی
۵) بکارگیری روشهای حضوری، غیر حضوری و مجازی در آموزشهای شهروندی
۶) تعریف مفاهیم و شاخص های فرهنگ شهروندی از طریق ایجاد و سازماندهی گروه های مردم نهاد
۷) ارتقاء و بهبود گفتمان رایج اجتماعی درباره شهرداری تهران در میان کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، سالمندان و خانواده ها
۸) تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعی با ارائه آموزش ها و الگوهای مناسب

ماده ۳۸
در رابطه با اجرای مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اصلاحیه اخذ عوارض از مهاجرین، شهرداری تهران مکلف است در کلیه مناطق اقدام به تشکیل کارگروه برنامه ریزی برای اتباع بیگانه نماید و نسبت به شناسایی وضعیت اجتماعی مهاجرین و برنامه ریزی جهت ممانعت از ازوای اجتماعی آنان، ترتیبی اتخاذ نمایدتا از محل منابع حاصل از مصوبه مذکور، خدمات اجتماعی، فرهنگی و شهروندی لازم برای آنها فراهم گردد و همچنین زمینه برقراری روابط سالم اجتماعی و مراودات انسانی مهاجرین با محیط به نحو مطلوب فراهم آید.
ماده ۳۹
شهرداری تهران موظف است، با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و ارتقاء کیفیت زندگی زنان درجامعه اقدامات ذیل را تا پایان سال پنجم برنامه، معمول دارد:
۱) تدوین برنامه راهبردی بهبود وضعیت زنان شهر تهران به نحویکه زمینه برخورداری جامعه زنان (کودکان، نوجوانان، زنان شاغل، زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده جسمی و روانی، زنان سالمند، زنان بزهکار) از مواهب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شامل آموزش، بهداشت، ورزش، محیط زیست سالم، مدیریت و دخالت در تصمیم گیری ها، شکوفائی اقتصادی و تفریحات سالم با پشتوانه های دینی و معنوی فراهم گردد.
۲) تدوین، تصویب و اجرای برنامه تقویت مهارتهای اجتماعی متناسب با نیازهای شهر و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت های اشتغال ویژه بانوان.
۳) تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مربوط به تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه آن در گستره شهر تهران
۴) تنظیم دستورالعمل حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و کانون های زنان با رویکرد محله محوری
۵) انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و ارائه تسهیلات آموزشی و مشاوره ای در سطح نواحی و محلات در جهت کاهش آسیب های مرتبط با بانوان
۶) الزام مدیریت شهری به اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی سالم بانوان در محیط های عمومی و استفاده از مواهب شهر و صیانت از آنان در اجرای طرح ها و برنامه های شهرسازی، معماری و خدمات شهری

ماده ۴۰
به منظور تبیین نقش ها، حقوق و تکالیف زنان در عرصه های مختلف زندگی شهری، شهرداری تهران موظف است در طول سال های برنامه، نسبت به تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های ویژه زنان با رعایت اصول و محورهای ذیل، اقدام نماید:
۱) ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس و پرهیز از تجمل گرایی، مدگرایی و مصرف زدگی؛
۲) تبیین نقشهای چندگانه، موثر و پویای زنان در خانواده و اجتماع و توجه به تقویت نقش آنان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران
۳) تبیین نقش و رسالت خطیر مادری با تأکید بر نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و عامل تربیتی مؤثر در انتقال فرهنگ و معارف اسلامی به نسل آینده و ایجاد زمینه های لازم برای ایفای صحیح این نقش؛
۴) تاکید بر ارتقاء آگاهیهای مردان و زنان درخصوص وظایف، تکالیف و حقوق هر یک از آنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و پرهیز از طرح و تحمیل تقابل و تضاد حقوقی بین آنان از رسانه های مکتوب، تصویری و شنیداری؛
۵) تاکید بر ایجاد و تقویت روحیه مشارکت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصمیم گیری ها و امور خانواده
۶) شناسایی و معرفی و تجلیل و تکریم از دختران، همسران و مادران نمونه و موفق از بین اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ایثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ایثارگران؛

ماده ۴۱
شهرداری تهران موظف است در راستای حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده و بازگرداندن آنها به جامعه اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱) تهیه و تدوین طرح جامع ساماندهی، حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط تا پایان سال اول برنامه.
۲) تهیه و تدوین طرح ظرفیت سازی سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و کانون های زنان به منظور ارتقاء توانمندی آنان در حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده.
۳) گسترش واحدهای مشاوره روانی و حقوقی در مراکز مهارت آموزی کوثر جهت ارائه خدمات روانشناختی و قضایی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده.
۴) گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت های زندگی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده در قالب گروههای همیار مستقر در مراکز نگهداری.

ماده ۴۲
به منظور ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت، رشد و بالندگی فرهنگی اجتماعی کودکان در محیط های شهری تهران، شهرداری تهران مکلف است ضمن تعریف و تدوین طرح« شهر و محله دوستدار کودک » با عنایت به آموزه های دینی و تجارب جهانی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران تا پایان سال اول برنامه، نسبت به پیاده سازی آن طی سالهای برنامه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران اقدام نماید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0