انتقال پایتخت؟؟

یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتقال پایتخت از تهران گفت: این کار باید به روش علمی انجام و از رفتارهای و روش‌های احساسی خودداری شود.

مهدی چمران گفت: در ابتدا باید بررسی شود که انتقال پایتخت می‌خواهد به کدام شهر باشد و آیا آن شهر آب، برق، فرودگاه و تاسیسات زیربنایی لازم را دارد و در عین حال شرایط آب و هوا و زمان لازم برای این کار مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انتقال پایتخت نباید دلیلی بر رهاکردن مسائل تهران باشد، اظهار کرد: در حال حاضر به تهران پولی نمی‌دهند و به نظر من اگر پولی که قرار است صرف انتقال پایتخت شود به خود تهران تعلق بگیرد بسیاری از مسائل آن حل می‌شود و دیگر نیاز به انتقال پایتخت نیست و به عبارت دیگر همان مخارجی که می‌خواهند خرج ایجاد تاسیسات زیربنایی بدهند را برای تاسیسات تهران هزینه کرده یا تاسیسات جدید را ایجاد کنند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0