پیاده راههای کشور پرتغال

نام منطقه / شهر

مشخصات

توضیحات

Óbidos

تمام شهر بدون تردد خودروست.

فقط ساکنین اجازه تردد با وسیله نقلیه در داخل شهر را دارند

Faro

بخشی از مرکز شهر بدون تردد خودروست. جمعیت شهر ۵۰۰۰۰نفر

۶تا ۸ خیابان قدیمی که شبکه کوچکی را در مرکز شهر ایجاد کرده اند.

Tavira

بخشی از مرکز خرید بدون تردد خودروست . جمعیت شهر ۲۵۰۰۰نفر است.

شامل خیابانهای باریک و پرپیچ و خم در بخش قدیمی شهر است.

Viseu

خیابانهای باریک زیادی در مرکز شهر بدون تردد خودرو هستند.

شهر بزرگ تاریخی که مرکز قدیمی آن جمعه ها مخصوص عابر پیاده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0