سیستم تنظیم سرفاصله در حرکت های گروهی اتوبوس ها

این سیستم در واقع از سیر تکاملی طرح پیشگیری از برخوردهای طولی ایجاد شده است و این امکان را فراهم می سازد که در حرکتهای گروهی وسایل نقلیه ، سرفاصله مناسب از پیش تعیین شده ای را حفظ کند.

در برخی مسیرهای ویژه با نرخ عبور زیاد پیش بینی چنین سیستمی ضروری است. با توجه به اینکه حرکت اتوبوسها باید بر طبق time table از پیش تعیین شده ای انجام گیرد و نیز قرار بر حرکتهای متوالی اتوبوسها با سرفاصله های زمانی کوتاه است ، برای جلوگیری از حرکتهای نامنظم و سبقت باید سرفاصله اتوبوسها به طور ثابتی تنظیم شود.

این سیستم، در مرحله ابتدایی با اخطار حفظ فاصله به ̘ҘșǙǘЙǿای که از فاصله از پیش تعیین شده ( سرفاصله مکانی) نزدیکتر یا دورتر شده است۠عمل میکند و در مرحله پیشرفته تر ممکن است با کاهش خودکار سرعت جهت دستیابی به فاصله مناسب ادامه پیدا کند.

سیستمهای ابتدایی، به طور مجزا از سایر اتوبوسها و برمبنای استفاده از رادار و ابزارهای مادون قرمز و لیزری برای تشخیص تقریبی فاصله وسیله نقلیه مقابل استفاده می?کنند. برای تنظیم خودکار شتاب?گیری و یا کاهش سرعت، سیستمهای پیشرفته?تر با بهره?برداری از زیرساخت راهها، یا فاصله و سرعت دسته خودروها (Platoon)، سرعت هر وسیله نقلیه را تنظیم می?کنند.

اتوبوسهای هدایت شده که از این سیستم استفاده می?کنند در مقایسه با اتوبوسهای متداول از کیفیت سرویس دهی بهتری برخوردارند. این اتوبوسها میـ?توانند به صورت خودکار (بدون راننده) یا نیمه خود کار دو حالته (با راننده) در معبر اختصاصی خود حرکت کنند.

مزایای این سیستم را می توان به شرح زیر بر شمرد:

حفظ سرفاصله ثابت

رعایت timetable از پیش تعیین شده

افزایش ظرفیت خط ویژه

افزایش سرعت عملیاتی اتوبوسها

حرکت منظم و افزایش قابلیت اطمینان سیستم

جلوگیری از تصادفات طولی

عدم امکان برای سبقت گیری ( جلوگیری از تصادفات جانبی)

اقدامات پیشگیرانه قبل از تصادف

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0