نشانه های شهری وجهانی شدن

مقدمه ای از ترجمه : شهر شناور اثر کیم داوی
در بازار جهانی، نیروهای رقابتی، متمرکز بر تصویر و شبیه سازی شهری هستند که به طور شاخص آن شهر را از شهرهای دیگر متمایز می سازد.چنین شبیه سازی شامل نشانه های نمایشی در معماری و لندسکیپی است که بر گرفته از ابعاد ظریف میراث و فرهنگ آن شهر می باشد.در این بازار جهانی جدید، نشانه های نمایشی نه تنها به طور ساخته شده بر روی زمین هستند بلکه به صورت یک فرم قابل مباحثه٬ مورد بررسی قرار می گیرند.
لینچ٬ برای نخستین بار تصویر شهری را، به صورت درک و شناخت اساسی از آن به طوریکه در اقتصاد موثرباشد٬ مطرح می سازد.یکی از اولین تاثیرهای این تمرکز بر روی تصویر شهری٬ بازاری است که به دنبال بهره برداری موضعی از آن مکان است_ به طور مثال کاربرد رنگ محلی یا تفاوتهایی که در میراث٬معماری، شهر سازی و فرهنگ آن منطقه موجود می باشد. البته چنین درخواستی برای بهره برداری از ویژگیهای یگانه هر شهر با تضادهایی روبرو می شود و آن آسیب رساندن به حفاظت از آن مشخصه های ویژه می با شد.البته٬ مکانهای باارزش حاصل از این تفکر٬ دارای حق امتیاز با این نوع سازگازی هستند چرا که چنین مکانهایی بااین نوع بازار همکاری کرده اند. درنتیجه بازاریابی صحیح از یک مکان٬ متکی به تفاوتهای محلی آن منطقه می شود و چیزی که در مورد یک محل جذاب می باشد در واقع ارتعاشات گوناگونی در فرهنگ جامعه شهری است.تنها تضاد در این میان این است که پایتحت نمی تواند قادر به حذف نیروهایی شود که ممکن است بر خلاف توسعه دوباره قابل رشد باشند.بسیاری از پروژه های نشانه شهری که متمرکز بر دوباره سازی تصویر شهری هستند شامل پویایی هنری اجتماعی و اقتصادی می باشند. یک اشتراک مساعی در باره پروژهها این است که به نشانه های بزرگ عمومی و نمایشی شهری تبدیل می شوند، و در واقع چنین پروژه هایی بیان کننده احیا سایتهای شهری برای جذب سرمایه سیاسی مکانی و تبلیغات موثر برای سرمایه بیشتر می گردند. هر دو این گرایشها، به سمت بهره برداری ازمشخصه های ویژه و تغییر سایتهای فراموش شده و متروکه در شهر هستند که اغلب قابل به هم پیوستن برای رسیدن به اهداف جهانی شدن می باشند وچیزی که آنها در آن مشترکند، تمرکز بر روی اسطوره شناسی و بازاریابی مکاند-به بیانی دیگر شهرها نشان هایی خواهند بود که تصاویر نمایشی لوگوهای آن می شوند وچنین روندی مزایایی را برای جذب توسعه شهری به منظور تبدیل تصویر شهری به صورت یک نشان برای جذب سرمایه در بر خواهد داشت.

ترجمه: نسترن رضوی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0