تعریف شهرهای یادگیرنده

اگرچه شهرها برای قرن‌ها وجود داشته‌اند، شهر به عنوان یک نماد قوی جامعه مدرن شناخته می‌شود.در آغاز قرن بیست و یکم، جهان خودش را در میان تغییرات جهانی چشمگیری می‌یابد که شهرهای جهان در مرکز توجه این تغییرات هستند. موضوعات و نگرانی‌هایی که شهرهای امروز با آن‌ها مواجه می‌شوند منحصر به فرد است. فرایند شهری شدن جهانی نشانه‌های آشکاری دارد، رشد شهرها (به طور عمده همراه با تغییرات اقتصادی، فنی و اجتماعی/ فرهنگی ) پی آمدهای عمیقی در هر جا ایجاد کرده است. بنابراین، پاسخ به تغییرات سریع و انواع متفاوت چالش‌ها و عدم اطمینان‌های ناشی از جهانی شدن و اقتصاد دانشی، جزئی از اهداف ساختن جامعه یادگیرنده شده است.

در حقیقت، شهر یک زمینه جمعی ساخته شده از ابعاد کوچک و بزرگ و شامل پتانسیل‌های غیر قابل تصور برای ساختن دانش، در دسترس ساختن و گسترش آن است. شهر می‌تواند یک وسیله قوی برای آموزش بلوغ و مسئولیت پذیری، زندگی جمعی و شهروندی، طرح ریزی و ارزش گذاری زندگی، ظرفیت همکاری در مکان‌ها و زمان‌های موجود باشد. تعریف اشکال جدید یادگیری که باید با انتظارات بالا مرتبط شود، سعی می‌کند نه تنها تعلیم به روز و حرفه‌ای را تضمین کند، بلکه همچنین ترویج آگاهی از شهروندی فعال، برای مشارکت در زندگی اجتماعی، توسعه مکان‌هایی که شهروندان خود مسئول فرایند یادگیری مادام‌العمرشان باشند و بتوانند دانش مفید برای زندگی اجتماعی بهتر بدست آورند، را تضمین می‌کند. شهرهای یادگیرنده، محصول توسعه ساختارها و فرایند های نوآور است. اینکه چگونه منابع یادگیری همه بخش‌های اجتماع (شهری، اقتصادی، آموزشی، عمومی و داوطلبانه) بسیج شوند.

در واقع یک شهر یادگیرنده نیازهای یادگیری محلش را از طریق مشارکت شناسایی می‌کند. قوت‌های روابط نهادی و اجتماعی را برای ایجاد تغییر فرهنگی در ادراک از ارزش های یادگیری انسان استفاده می‌کند. شهرهای یادگیرنده آشکارا یادگیری را به عنوان یک روش ترغیب انسجام اجتماعی، احیاء و توسعه اقتصادی، که شامل همه بخش‌های اجتماع می‌شود از طریق محدوده‌ای از منابع که آن‌ها در کنار هم می‌آورند، بکار می‌برند.

 

فرستنده : خانم سوده بیات

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0