دستورالعمل اصلاح شده «جذب و پذیرش مشمولین (کارکنان) وظیفه» در وزارت راه و شهرسازی

مقدمه

      در اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) و استفاده از ظرفیت های اصل ۱۴۷ قانون اساس و قانون وظیفه عمومی، بهره گیری از توانمندی های علمی و تخصصی مشمولین تحصیل کرده در جهت نیل به اهداف سازمان ها و ادارات تابعه، ارتقاء شاخص های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مناطق کمتر توسعه یافته ، انتقال تجربیات گوهر بار نسل حاضر و گذشته به جوانان با استعداد نسل آتی، جبران کمبود نیروی  متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بهره گیری از توانمندی های  علمی و تخصصی مشمولین تحصیل کرده جهت افزایش ارتقاء شاخص های علمی و فرهنگی سازمان ها/ شرکت ها و ادارات کل تابعه استانی جذب کارکنان وظیفه در وزارت راه و شهرسازی با شرایط و ضوابط ذیل صورت می پذیرد. با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، انتخاب متقاضیان محترم براساس اولویت ها و امتیازات ذکر شده و بعد از طی فرایند مزبور انجام می پذیرد.

متقاضیان محترم می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر؛  ۷۰ روز قبل از تاریخ هر اعزام به مدت ۷ روز به سایت وزارت راه و شهرسازی مراجعه و در سامانه کارکنان وظیفه ثبت نام نمایند.

ماده ۱- مدارک مورد نیاز:

 1. تصویر برگه اعزام به خدمت (بدون غیبت)  1399/4/1
 2. آخرین مدرک تحصیلی
 3. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه (کلیه متقاضیان)
 4. تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه مشمول و همسر (ویژه متقاضیان متأهل)
 5. گواهی بنیاد شهید (مشمولان خانواده شهید و جانباز)
 6. گواهی با درج کد و شماره مددجو سازمان بهزیستی (مشمولان تحت پوشش بهزیستی)
 7. گواهی کمیته امداد (مشمولان تحت پوشش کمیته امداد)
 8.  فرم تعهد مبنی بر عدم انتساب نسبی یا سببی با کارمندان وزارت متبوع (پیوست ۱)

تذکر(۱): کلیه مدارک فوق الذکر توسط سازمان /شرکت و اداره کل استانی کنترل و برابر اصل می گردد. لذا اصل مدارک ضمیمه شده در سایت، بایستی تحویل سازمان /شرکت و اداره کل استانی مربوطه گردد.

ماده ۲- شرایط جذب

متقاضیان محترم بایستی حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشند.

الف) شرایط عمومی جذب:

 1. داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط
 2. ارائه برگ اعزام به خدمت بدون غیبت
 3. عدم نسبت نسبی و سببی درجه ۱و۲ مشمول با کارمندان وزارت متبوع
 4. خانواده ایثارگران؛
 • فرزند جانبازان و آزادگان – ۵ امتیاز
 • خانواده شهداء، جاویدالاثرها و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه – ۴ امتیاز
 1. خانواده جانبازان و آزادگان – ۲ امتیاز
 2. جانبازان – ۶ امتیاز
 3. ایتام – ۳ امتیاز
 4. متأهل – ۴ امتیاز
 5. معاف از رزم – ۱ امتیاز
 6. افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) – ۳ امتیاز
 7.  افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی – ۳ امتیاز

تبصره: اگر خانواده متقاضی نیز تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی باشد، مشمول بند های فوق می گردد.

 1. نخبگان ، استعداد های برتر ، حافظان قرآن و قاریان برتر – ۳ امتیاز
 2. سابقه ۶ ماه فعالیت بسیج فعال – ۳ امتیاز

تذکر۱ : مدارک مربوط به موارد فوق  با تایید مبادی ذیربط بایستی در فرم ثبت نام پیوست گردد.

تذکر ۲:  مدارک تاییده شده موارد فوق الاشاره بایستی به سازمان/ شرکت/ اداره کل استانی مربوطه ارائه گردد.

 1. متقاضی بومی مناطق محروم – ۸ امتیاز
 2. متقاضی غیربومی مناطق محروم  – ۲  امتیاز

ب) شرایط اختصاصی جذب:

 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی  به شرح زیر:
  • رشته های فنی و مهندسی
  • رشته های عمران
  • رشته های مدیریت، حسابداری، حقوق و رایانه
 • دارا بودن معدل به شرح ذیل (حداقل معدل برای ثبت نام 17 می باشد)
 • معدل ۱۷الی ۹۹/۱۷ :  10 امتیاز
 • معدل ۱۸ الی ۹۹/۱۸۹ :  15 امتیاز
 • معدل ۱۹ الی ۲۰ :  20 امتیاز

تبصره: در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته،  به هر کدام از امتیاز معدل های فوق الذکر، به نسبت میزان محرومیت مناطق محروم امتیازی توسط “کارگروه انتخاب کارکنان وظیفه مرکز” اضافه می گردد. (حداکثر ۱۰ امتیاز)

 • دارا بودن رزومه علمی مناسب (کتاب و مقالات چاپ شده در نشریات معتبر و نمایه شده در ISI /  ISCو پایان نامه) :  5 امتیاز
 • دارای سوابق اجرایی مناسب (براساس سنوات خدمتی) :  هر سال ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
 • انجام مصاحبه تخصصی : ۳۰ امتیاز (توسط مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی)
 • مقطع تحصیلی :
 • مدرک لیسانس –  3 امتیاز
 • مدرک فوق لیسانس –  4 امتیاز
 • مدرک دکترا – ۵ امتیاز

توجه : از پذیرش افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا گرفتن معافیت و کسر خدمت در طول دوره سربازی را دارند، معذوریم.

ماده ۳- اولویت‌های انتخاب:

 با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، جهت انتخاب مشمولین وظیفه شاغل در وزارت متبوع، کارگروه انتخاب کارکنان وظیفه وزارت متبوع براساس اولویت بندی و امتیازات فوق الذکر نسبت به اقدام مشمولین وظیفه اقدام می نماید.

ماده ۴- فرآیند انتخاب:

 1. ثبت نام در سامانه امریه سایت وزارت راه و شهرسازی؛ 70 روز قبل از تاریخ اعزام به مدت ۷ روز
 2. ارائه اصل مدارک و مستندات پیوست شده در سامانه ثبت نام، توسط متقاضی  به سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی انتخاب شده در سامانه ثبت نام (مشخصات محل خدمت)؛ 63 روز قبل از تاریخ اعزام به مدت ۲ روز
 3. بررسی شرایط و مدارک متقاضیان براساس ضوابط فوق الذکر توسط سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی
 4. معرفی افراد واجد شرایط به همراه امتیازات ارائه شده بر اساس دستورالعمل توسط سازمان/ شرکت/ ادارات کل استانی به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارتخانه
 5. بررسی مجدد شرایط و مدارک متقاضیان توسط مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارتخانه
 6. معرفی افراد منتخب وزارت متبوع توسط مقام عالی وزارت به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح
 7. اعلام لیست نهایی نفرات موافقت شده توسط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح  به وزارت متبوع ، سازمان وظیفه عمومی و یگان آموزش دهنده مشمولان وظیفه دوره مربوطه
 8. اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی در سایت وزارت متبوع(mrud.ir)  می باشد.
 9. ابلاغ موافقت امریه به مشمول وظیفه توسط سازمان نظام وظیفه عمومی
 10. اعزام مشمول وظیفه به دوره آموزشی خدمت وظیفه
 11. ابلاغ حکم مأموریت مشمول وظیفه توسط یگان آموزش دهنده به وزارت متبوع
 12. ابلاغ حکم مأموریت مشمول وظیفه توسط  مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت متبوع به سازمان/ شرکت و اداره کل استانی مربوطه
 13. اشتغال مشمول وظیفه در محل تعیین شده

تبصره: در فرایند انتخاب، نظر مرکز گزینش وزارت راه و شهرسازی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

ماده ۵- ضوابط اجرایی:

 1. استفاده از مشمولین وظیفه جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مجاز است.
 2. کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه اجرایی بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان می‌باشند (استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در خارج از ساعات اداری با تشخیص دستگاه ذی‌ربط بلامانع است).
 3. عقد هر نوع قرارداد پیمانکاری و مالی با مشمولین وظیفه در دوره خدمت سربازی ممنوع می‌باشد.
 4. مشمولان وظیفه صرفاً در محل‌های درخواست و تصویب‌شده به‌کار گرفته شده و امکان جابجایی آنان نمی‌باشد.
 5. شرح وظایف مشمولین وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصیلی و وظایف واحد سازمانی ذیربط تهیه و تدوین و توسط مدیر واحد ذیربط به آنان ابلاغ می‌شود.
 6. غیبت بیش از ۱۵ روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سریعاً به مرکز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی(واحد امریه )  منعکس گردد.
 7. صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی توسط سازمان/ شرکت / اداره کل استانی بکارگیرنده مشمول وظیفه و ارسال فیش واریزی به واحد امریه مرکز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
 8. به‌منظور حفظ ارتباط با یگان‌های خدمتی، سازمان/ شرکت / اداره کل استانی موظف می‌باشند هر سه ماه یک‌بار کارکرد مشمولین وظیفه را به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی ارسال نمایند.
 9. مقتضی است  سازمان/ شرکت / اداره کل استانی پس از اتمام دوره ضرورت مشمولین وظیفه، ضمن تسویه‌حساب کامل با آنان، وضعیت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خدمت به مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی جهت ترخیص اعلام نمایند.
 10. ضوابط پرداخت حقوق و مزایا، کمک‌هزینه خوراک، پوشاک و بیمه‌های پایه، مکمل، عمر و حوادث، بازنشستگی و… تابع مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

برای ثبت نام به آدرس زیر مراجه فرمایید

https://www.mrud.ir/soldier

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0