برنامه قالیباف برای شهرداری تهران

قالیباف ۷ محور(مدیریت و منابع انسانی، توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، شهری بااصالت و هویت ایرانی ـ اسلامی، شهری با عملکردهای ملی و جهانی، شهر پاک، حمل و نقل و ترافیک، شهرداری و معماری) را برای شهرداری آینده مطرح کرده است.

محمد‌باقر قالیباف شهردار فعلی تهران برنامه‌های جدید خود را برای مدیریت آینده شهری مطرح کرد در مقدمه برنامه محمد‌باقر قالیباف شهردار تهران آمده است: کلانشهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران و ام‌القرای جهان اسلام با برخورداری از جمعیت بالغ بر ۸ میلیون نفر و مساحت تقریبی ۷۲۰ کیلومتر مربع، بیست و هفتمین کلانشهر بزرگ و شانزدهمین کلانشهر پرجمعیت جهان بوده و دارای موفقیت‌های ژنوپولیتیکی حساسی در منطقه خاورمیانه است.

تهران پایتخت ۲۰۰ ساله ایران، آیینه تمام نمایی از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین به شمار رفته و از این رو دربرگیرنده میراث مادی و معنوی غنی است.

برنامه حاضر تحت عنوان (توسعه اجتماعی شهر: تهران مسیر پیشرفت و عدالت) برگرفته از اسناد طرح جامع، مجموع اقدامات و دستاوردهای شهرداری تهران به ویژه اقدامات ۸ ساله اخیر، تحلیل وضعیت موجود، تبیین آینده مطلوب، شناسایی مسیرهای مناسب برای رشد و توسعه و در راستای تحقق چشم‌انداز توسعه بلند‌مدت شهر تهران است.
چشم‌انداز توسعه شهر

چشم‌انداز توسعه بلند مدت شهر تهران، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایداری کلانشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مبتنی بر آرمان‌های زیر است.
تهران، شهری با اصالت و هویت ایرانی ـ اسلامی (شهری که برای رشد تعالی انسان و حیات طیبه، سازمان می‌یابد)
تهران، شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی
تهران، شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضای عمومی متنوع و گسترده
تهران، شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب‌ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
تهران، شهری پایدار و منسجم با ساخت مناسب برای سکونت، فعالیت و فراقت
تهران، شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت‌های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری‌ها و تأمین تمامی حقوق شهروندی
تهران، کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن به مرکزیت امور فرهنگی ـ پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی.

اصول حاکم در برنامه:
اصل (ارزش‌مداری و اخلاق‌محوری)
اصل (نگرش سیستمی و نگاه همه‌جانبه و یکپارچه به توسعه شهری)
اصل مدیریت کارآمد و جهادی
اصل (انعطاف‌پذیری و قابلیت کسب بهترین جایگاه)
اصل (عدم تمرکز، توزیع قدرت و تقویت مشارکت عمومی)
اصل (چابک‌سازی و برون‌سپاری و مدیریت کارفرمایی)
اصل (قانون‌مداری و برنامه‌محوری)
اصل (سلامت و شفافیت)
اصل ( توجه به تعهد، تخصص و شایستگی)
اصل (عدالت‌محوری، توجه به حقوق شهروندی و توجه به منافع عمومی)
اصل (مسئولیت همگانی و پاسخگویی چندجامعه و پذیرش نظارت همگانی)
اصل (توجه به کیفیت، سرعت در عمل با ثبت هزینه بهینه)
اصل (تأکید بر حفظ و ارتقای منابع انسانی)
اصل (تأکید بر استفاده بهینه از منافع مالی و حرکت به سوی کسب درآمدهای پایدار)

برنامه محمدباقر قالیباف کاندیدای شهرداری تهران برای دوره جدید در ۷ محور تنظیم شده است که عبارتند از:محور اول: مدیریت و منابع انسانی،
محور دوم: توسعه اجتماعی ـ فرهنگی
محور سوم: شهری بااصالت و هویت ایرانی ـ اسلامی
محور چهارم: شهری با عملکردهای ملی و جهانی
محور پنجم: شهر پاک
محور ششم: حمل و نقل ترافیک
محور هفتم: شهرداری و معماری

توضیح: در حالی محمدباقر قالیباف برنامه پیشنهادی خود را برای شهرداری آینده تهران در ۷ محور تقدیم اعضاء شورای شهر کرده است که در ادامه هر کدام از این محورها دارای سیاست‌ها و راهبردهای خاص خودشان است.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0