ایده آل ها در توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار مفهوم بسیار اساسی و مهمی است زیرا در برگیرنده ایدئال­ها و اصولی است که درک، شناخت و تحقق آن­ها آینده­ای روشن را نوید می­دهد و عدم توجه مثبت به آن، اضمحلال و نابودی محیط و بشریت را به دنبال خواهد داشت. در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استانداردهای بهتر زندگی بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می­ شود. توسعه پایدار، تلاش برای حمایت از آینده، در زمان حال است، مفروضیات زیربنایی و ایدئالها توسعه پایدار عبارتند از:

۱- یکپارچگی اقتصادی-محیطی[۱]: تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط زیست می­گذارد اتخاذ شوند.

۲- تعهد بین نسل­ها[۲]: در زمان حاضر، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر محیط زیست نسل­های آینده دارند اتخاذ شوند.

۳- عدالت اجتماعی[۳]: کلیه مردم دارای حق برخورداری از محیطی هشتند که بتوانند در آن محیط رشد کرده، شکوفا شوند.

۴- حفاظت محیطی[۴]: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد.

۵- کیفیت زندگی[۵]: تعریف گسترده­تری از رفاه بشری باید ارائه شود، به نحوی که از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.

۶- مشارکت[۶]: نهادها باید مجدداً سامان­دهی شوند به نحوی که از طریق آن­ها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرآیند تصمیم­گیری فراهم اید.


[۱] Economy-Environment integration

[۲] Intergenerational obligation

[۳] Social Justice

[۴] Environmental protection

[۵] Quality of life

[۶] Participation

فرستنده : خانم مهندس ملاحت حقیقی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0