معروف ترین تئوری های طرح و برنامه ریزی شهری

کامیلوزیته : شهر باید حافظ منافع و ضامن خوشبختی باشد

ایجاد دیوارهای بلند اطراف پارکها برای جلوگیری از آمدن سر و صدای خیابانهای اطراف ایجاد باغچه

گشودن مرکز میادین یا انتقال مجسمه ها و برج های یادگار به یک گوشه ی میدان

 

اتو واگنر : پیشبینی فضاهای باز به نسبت وسیع در مرکز محلات (مرکز تنفس)

تامین نیازهای ساکنین در محلات

نواحی شهر مالکیت عمومی یابند تا زمین دستخوش سودجویی نگردد.

ابنزر هاوارد: ایجاد باغشهر

مالکیت زمینهای بایر به شهر تعلق گیرد.

کارخانه ها به نواحی دست نخورده ی روستایی منتقل شود و مردم برای کار و زندگی به این نقاط منتقل شوند.

شهر به صورت نواحی متحدالمرکز شکل گیرد

بناهای عمومی در مرکز این دوایر

بین دوایر میانی و بیرونی، خیابانی به عرض ۱۳۵ نتر ایجاد شود

نواحی زراعی در دوایر بیرونی

پیوند بین شهر و روستا

پاتریک گدس : وحدت شهر و محیط طبیعی

شهر از محیط طبیعی که در آن بوجود آمده، جدایی ناپذیر است و تنها وقتی می توان به ساختمان آن پی برد که وضعیت طبیعی و آب و هوایی آن مطالعه گردد.

 

پایه های اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گیرد.

وی اجتماعات انسانی را به دیده ی زیست شناسی مورد بررسی قرار داد.

سریا ای ماتا : شهرهای خطی یا نوار مانند

شهر در امتداد خطوط تراموا (مسیرهای دسترسی) به صورت نوار مانند توسعه می یابد و نواحی مسکونی و صنعتی در امتداد یا طرفین آن شکل می گیرند.

 

تونی گارنیه : شهر صنعتی

برای جمعیت ۳۵۰۰۰ نفر

ترسیم بناها و خیابانهای اصلی به همراه نقشه های تفضیلی و جزئیات

خطوط راه آهن شهر در زیر زمین

خیابانهای اصلی دور محلات

ابعاد قطعات ۱۵*۲۰ متر

لوکوربوزیه : طرحی برای شهرهای پر جمعیت

بخش مرکزی شهر پاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهر به شمار می رود و جابجایی مردم را میسر می کند که در آن فضای سبز به اندازه ی کافی وجود دارد

 

شهر یک مرکز تجاری محسوب می شود

راههای مخصوص تمرکز ترافیک و پخش کالا

شبکه ای از خیابانهای اصلی

پلهای محکم

تراکم جمعیت در قسمت های مسکونی ۳۰۰۰ نفر در هکتار

کلرنس پری : طرح واحدهای خودیار

شبکه های اصلی و شبکه راههای پر رفت و آمد نبایستی از میان بافت های مسکونی بگذرند

 

شبکه راههای داخلی بهتر است که به صورت کوچه های بن بست با وظایف سبکی که به طور عمومی آرامش محله را بر هم نریزد طراحی و تحت ساختمان قرار گیرند

 

جمعیت محله های مسکونی بهتر است که بر مبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدایی شکل گیرند.(حدودا ۵۰۰۰ نفر)

این واحدهای خودیار بهتر است که به مرکزیت یک مدرسه ابتدایی که در میان فضای سبز قرار گرفته است بوجود آیند

 

حدود اشتغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریبا ۱۶۰ ایکر (هر ایکر برابر ۴۰۰۰ متر مربع) بوده و حد تراکم جمعیت نیز ده خانوار در هر ایکر تعیین می شود

 

این واحد به وسیله تاسیسات خرید، مراکز مذهبی، یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی(محله ای) که بهتر است در نزدیک ترین فاصله به دبستان قرار گیر، سرویس دهی گردد

 

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از تئوری های شهری

هر یک از طرحها بر اساس هدف های مشخصی مانند انسجام روابط اجتماعی، نزدیکی انسان به طبیعت و فضای سبز، حل مسائل مربوط به تردد و عبور و مرور و سیستم های پخش تسهیلات و تاسیسات عمومی، به گونه ای تلاش در زمینه ی حل این مسائل دارند و هر یک نقطه نظر خاصی را به عنوان هدف طرح خود برگزیده اند و هر کدام برای نقطه ای خاص و یا شرایط متنوعی پیشنهاد گردیده اند، اگر چه در زمینه تئوریهای فوق اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، ولی همه ی آنها در چند اصل زیر مشترک اند :

 

همه آنها به منظور حل یا کاهش آثار سوء ناشی از ماشینیسم در شهرها و جوامع شهری وضع گردیده اند .

همه آنها طرح و توسعه شبکه راهها را از جمله عناصر اصلی طرح خود به خاطر کاهش مسائل بغرنج شهری برگزیده اند و به موازات این راهها است که انواع مساکن و تاسیسات عمومی شهری

 

فرستنده : مجتبی ثابت کشوکی نیان

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0