بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد

بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد

هیدروژئومورفولوژی یکی از شاخه‌های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه‌ی اشکال ناهمواری‌های ناشی از عمل آب می‌پردازد. شناخت عوامل هیدروژئومورفولوژیک و عملکرد آنها در حوضه‌ی آبریز خیرآباد در راستای شناخت و مدیریت محیط در این حوضه، اهمیت زیادی دارد. منطقه مورد مطالعه از زیر حوضه‌های رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد و از زیر حوضه‌های، حوضه آبریز خلیج فارس محسوب می‌شود. رودخانه خیرآباد تنها رودخانه اصلی و جاری در شهرستان گچساران (در قسمت شمال شرقی حوضه ) می‌باشد و از به هم پیوستن شاخه‌های فرعی و متعددی (غالباً به صورت رودخانه‌های فصلی) از ارتفاعات شمالی و شمال شرقی، شرقی و جنوبی منطقه سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به رودخانه زهره در شهرستان کهکیلویه می‌پیوندد.
از اهداف این پژوهش تحلیل نقش پدیده‌های هیدروژئومورفولوژی درتعیین قابلیت‌های حوضه و بیان راهکارها و کاربری‌های منطقه در چهارچوب محدودیت‌ها و قابلیت‌ها به منظور استفاده منطقی از منابع موجود می‌باشد. در این پژوهش از روش حوضه‌ای استفاده شده است. بررسی عوامل فیزیوگرافی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، آب و هواشناسی، خاک و پوشش گیاهی و بررسی‌های میدانی در حوضه، نقش بارز آب‌های جاری در تکوین و توسعه اشکال ژئومورفولوژی موجود در حوضه را نمایان می‌سازد.

چشم‌انداز؛ حوضه خیرآباد؛ رودخانه زهره؛ فیزیوگرافی؛ هیدروژئومورفولوژی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0