تحولات اجتماعی – فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران

تحولات اجتماعی – فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران

چکیده
تحولات فرهنگی  اجتماعی و اقتصادی قرن ١٩ و ٢٠ متأثر از مدرنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان شهرها، شهر  منطقه ها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی  کالبدی آن ها به وجود آورده است . در این میان شهر تهران با پیشینه ای اندک نسبت به سایر شهرهای بزرگ کشور به گونه ای شتاب آلود توسعه یافته و در ساختار و بافت داخلی آن تحولات اساسی صورت پذیرفته و به عنوان ابرشهر یا شهر مسلط کشور و به صورت پل ارتباطی با جهان خارج و داخل عمل نموده و بر کلیه ساختار داخلی شهرهای کشور و روستاها تأثیرگذار بوده است . این مقاله بر آن است تا چگونگی تحولات اجتماعی  فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی (مدرنیسم) را در سیر روند تحولات شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
واژگان کلیدی: فرهنگ، انقلاب صنعتی، توسعه فضایی، مبانی نظری پژوهش

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0