جزوه اقتصاد شهری

مطالعه بخشهایی از جزوه اقتصاد شهری:

مدل های اقتصاد شهری:

۱)مدلهای تحلیلی                           2)مدل های سیاستی

مدلهای تحلیلی:

مدلهای تحلیلی بیشتر بر یافتن چگونگی روابط اقتصادی در شهر و نحوه اثر گذاری این روابط بر شکل کالبدی شهر نظارت دارند.در این مدلها توان اقتصادی شهر،ساخت اشتغال و چگونگی استقرار انسانها و فعالیت ها در پهنه شهر تنها برای توضیح رفتارهای اقتصادی مردم بررسی میشود.

این مدل ها چگونگی رشد و توسعه شهر را در گذشته تحلیل کرده و با پیش بینی چگونگی رشد شهر در آینده در برنامه ریزی شهری به طور عملی به کار می روند.این مدل ها رامیتوان  به دوگروه عمده تقسیم کرد:

۱)مدلهایی که رشد شهر را با استفاده از اقتصاد کلان اندازه گیری می کنند،مانند روش برآورد تولید و درآمد شهر

۲)مدلهایی که رشد شهر را بر پایه نظریه های اقتصاد خرد می سنجند مانند مدل های اقتصادی کلاسیک.

مدلهای سیاستی:

مدلهای سیاستی باهدف تنظیم،تصحیح یا تعدیل روابط اقتصادی در شهر و سنجش اثرات متقابل این روابط بر شکل گیری کالبدی شهر طراحی شده اند.این مدل ها محاسبات ریاضی پیچیده ای داشته و گاه به علت حجم زیاد نیاز به استفاده از کامپیوتر دارند.این مدلها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱)مدلهایی که برپایه شناخت فیزیک اجتماعی بنا شده اندواز قوانین ترمودینامیک حاکم بر ذرات بهره گیری میکند.

۲)مدلهای رفتاری که بر پایه نتایج مدلهای تحلیلی و شناخت رفتار اقتصادی خانواده بنا شده.

نتیجه نهایی بیشتر مدلهای اجتماعی،تخصیص مکانهای واقع در مناطق مختلف شهر به کاربری های سکونتی و اشتغال است و چون پاسخی برای اینکه چرا شهر بدین صورت رشد کرده ندارد در برنامه ریزی های شهری کشورهای درحال توسعه کاربرد چندانی ندارد.

مدل های رفتاری دارای فهم ساده تری نسبت به مدلهای دیگر است.زیرا ساخت آن بر اساس شناخت روابط رفتاری استوار است

و بطور کلی مدلهای سیاستی بدلیل حجم زیاد و سختی محاسبات و نیاز به داده های آماری فراوان موفق نبوده اند.

برای دریافت فایل کامل لطفا جزوه را دانلود فرمایید.

دانلود جزوه اقتصاد شهری – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0