پروژه ورودی گدرینگ (Gathering) در شهر تورنتو

پروژه ورودی گدرینگ (Gathering)در شهر تورنتو

·         معرفی

فرودگاه GTAAبه عنوان بزرگترین فرودگاه کانادا، برای بسیاری از مردم نمایانگر ورودی این کشور است. محوطه گدرینگ به دلیل همجواری با فرودگاه و قرارگرفتن در مسیر رفت و آمد آن، برای تعریف ورودی غربی شهر تورنتو در نظر گرفته شد.

در ابتدای پروژه، مفاهیم و ویژگی هایی که طرح بر اساس آن شکل گرفته، آورده شده است: «در حالات مختلف، تورنتو می‏تواند به عنوان محل تجمع مردمی که ترکیب تنوع، انعطاف پذیری و استحکام شان باعث شکل دهی به شهر شده، دیده شود. گدرینگ، مانند تورنتو، قوی است: انعطاف پذیر است و به جای اینکه با جریان باد بجنگد با آن تکان می خورد. گدرینگ، مانند تورنتو، چند فرهنگی است: رنگی، متنوع، تعاملی، گویا و چندگانه است. گدرینگ از تعدادی دکل تشکیل شده است که به وسیله گروه های مختلفی که نشانگر قدرت شهر در کار جمعی و مشترک است، سرمایه گذاری شده اند.»

       
     
   
 

·         اهداف پروژه

رویکرد این پروژه نسبت به مسائل پیچیده محوطه موردنظر، برپا کردن واقعه برجسته یا نشانه ای است که تلاش دارد داستان شهر تورنتو را به زبان معاصر بازگو کند. هدف طراحی برای پروژه گدرینگ آفرینش یک تصویر چشمگیر از شهر هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ ذهنی (شهروندان و مسافران) است که فرصتی برای بازتعریف هویت واقعی شهر از طریق تصویرها، کارت پستال ها و سوغات ها داردآفرینش یک حرکت نوسانی آرام که ترجیحا از یک عنصر به عنصر بعد متفاوت باشد، به جای اینکه متحد الشکل و قابل پیش بینی شود.

 

·         شناخت و تحلیل

با مطالعه شرایط موجود و پیشین محدوده، سلسله سوالاتی مشخص شد که در آغاز پروژه نیازمند بررسی بودند:

–       سروصدا: چگونه با صدای آزاردهنده موجود در ورودی برخورد نمود؟

–       پیاده ها: آیا واقعا آن ها باید در محدوده حضور داشته باشند؟

–       علائم فرودگاه: آیا آن ها بخشی از ورودی هستند یا از آن جدا هستند؟

–       فضای زیرین روگذر بزرگراه ۴۲۷: می تواند/ بهتر است بهبود یابد؟ می تواند/ بهتر است در فضای ورودی در برگرفته شود؟

–       اختلال بصری: با توجه به تردد پر سرعت وسیله نقلیه و هواپیما چه محدودیت هایی در طراحی وجود دارد؟

–       محدودیت ارتفاعی: آن ها چگونه و در چه محل هایی هستند؟

–       زمان شب/ زمان روز: این محدوده یک محل ۲۴ ساعته است، چگونه در طول شبانه روز متفاوت عمل می کند؟

–       آیا این ورودی عملکردی دارد؟ آیا بهتر است فضا را در برگیرد؟

–       پدیداری هتل: آیا ورودی، به پدیداری اهمیت سرمایه گذاران تجاری کمک می کند یا مانع آن می شود؟

–       محتوای تبلیغات: آیا آن یک فرصت (حق انتخاب) است؟

–        محتوای اطلاعات: چه مقدار اطلاعات می تواند در سرعت ها و حالات متفاوتی که مردم حرکت می کنند، خوانده شود؟

–        زمستان: این محدوده یک محل چهار فصل است، چگونه در طول سال متفاوت به نظر می رسد/ عمل می کند؟

–       آیا این ورودی یک پارک هست؟

–       چه نوع عناصر طبیعی در این محیط رشد خواهند کرد؟

–       آیا این ورودی یک ساختمان است؟

–       آیا این ورودی یک بنای نمادین است؟

–       آیا این ورودی یک مجسمه است؟

–       پروژه می تواند فراتر از محدوده تعیین شده برود؟

–       این ورودی از بالا شبیه چه چیزی به نظر می رسد؟

–       آیا پارک مجاور یا محدوده راید نقشی بازی می کنند؟

–       آیا یک تقاطع پیچیده، به معنای واقعی کلمه، یک "مکان" است؟

 

·         پیشنهادات و طراحی

بررسی های میدانی این پروژه، به یک پیشنهاد طراحی برای گدرینگ منجر می شود که در نگاه نخست ممکن نیست به عنوان یک ورودی معمولی انگاشته شود اما به منظر بزرگراهی خود و ایده معاصر نشانه سازی (واقعه سازی) که حسی از مکان یا هویت را تعریف می کند، پاسخ می دهد.

طرح های مقدماتی بر بررسی تعداد، تراکم و فرم های احتمالی دکل ها و نیز جنس احتمالی آن ها، و پدیدار بودن از نقاط بااهمیت، متمرکز است.  مجموعه ای از حق انتخاب های طراحی که بدست آمده اند، در تصویر نشان داده شده اند.

پس از ارائه همگانی طرح های مختلف ترسیم شده، اولین بازخورد از نظرسنجی گسترده در فاز اول پروژه نتایج زیر را در بر داشت:

–  خیلی از کسانی که پروژه را دیدند، با انتخاب سایت مشکل داشتند. به ویژه، اینکه پیشنهادهایی که در مورد محوطه های مختلف پیرامون فرودگاه تهیه شده بودند، متاسفانه درون شهر تورنتو قرار نداشتند.

–  بحثی در ارتباط با امکان نصب دکل ها در سرتاسر اطراف شبکه بزرگراهی وجود داشت.

–  وزارت راه و ترابری اونتاریو تعدادی از دغدغه های خود را از مسائل مربوط به مخارج (این پروژه برای چه کسی است؟ و چه کسی برای آن هزینه می کند؟) تا مسئله فاکتورهای انسانی یا امنیت راننده مطرح کرد. دغدغه های مطرح شده توسط وزارت مربوطه، می تواند تنها به وسیله یک درخواست رسمی از آن ها برای تملک زمین های درون حیطه قضایی شان، رفع شود. چیزی که در حوزه این پروژه قرار ندارد. واضح است که مطالعه فاکتورهای انسانی برای برآورده کردن دغدغه های وزارت خانه لازم است.

همچنین بودجه مربوط به اقدامات، به وسیله اغلب همکاران احتمالی حصول پیدا می کرد. علیرغم عدم تهیه بودجه آرمانی توسط شهرداری تورنتو در ابتدای پروژه، یک حساب کاری بین ۵/۴ تا ۵ میلیون دلار به وسیله مشاورِ جمع آوری اعانه و تیم طراحی بر پایه برنامه ترجیحی پایه گذاری شد.در انتها، تصاویر مربوط به پیشنهادات در شرایط مختلف آورده شده است.

·         زمینه سازی برای پذیرش طرح

نکته بسیار جالب توجه جلب حمایت عموم مردم از پروژه است. در این راستا در این پروژه اقدامات زیر صورت گرفته است :

–       پوشش روابط عمومی و رسانه ها برای معرفی پروژه و جمع آوری نظرات عمومی از طریق وب سایت، پخش ویدئو، انتشار در مطبوعات، نمایشگاهها و …

–        ارتباط مناسب روابط عمومی و رسانه ها برای استفاده از جلب سرمایه گذاری و همکاری افراد

– بررسی ایده های جایگزین فزاینده سرمایه مانند سرمایه گذاری انفرادی بر دکل ها یا همکاری با خیرین و … همچون ایجاد زمین بازی کودکان در فرودگاه GTAAو معرفی آن برای جلب سرمایه گذارهای انفرادی و آشنایی مردم با پروژه و دریافت نظرات آنان

–       تولید کالاهای معرف مانند کارت پوستال و گویهای برفی برگرفته از طرح نمادین ورودی برای تبلیغ و کمک برای افزایش سرمایه گذاری

·        جمع بندی

بر اساس مطالب آمده در نمونه مذکور، می توان نکات زیر را در ارتباط با بحث پژوهش استخراج نمود:

–     توجه به درنظرگیری تصویر ذهنی و جنبه های نمادین و شخصیتی شهر در طراحی ورودی آن

–     بررسی وضعیت دسترسی سواره و پیاده در محدوده موردنظر و اطراف آن

–     بررسی کاربری زمین های های محدوده موردنظر و اطراف آن

–     شناسایی مالکان و ارگان های مدیریتی اراضی

–     توجه به تناسب طراحی و المان ورودی با محدوده به لحاظ صلب یا سبک بودن/ سنتی یا انتزاعی بودن

–     طرح سوالات و مسائل در همه زمینه ها برای روشن شدن ماهیت موضوع و هدف، قبل از شروع به طراحی و ارائه پیشنهادات

–     ارائه طرح های پیشنهادی، به اشتراک گذاشتن آن ها با شهروندان و مسئولان، و تغییرات و اصلاحات لازم و مقدور پس از نظرخواهی از آن ها

 

منبع:

–       عطارد، فرانک. عطاران، مهرناز . فرنام، علی. ۱۳۹۲٫ طرح پژوهشی بازتعریف ورودی‏های شهری از منظر برنامه ریزی و طراحی شهری

–       Architecture&Co. 2007.City of Toronto, Dixon Road Gateway Project “Gathering”.City of Toronto.

انتشار شهرسازی آنلاین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0