پایان نامه ارائه مدل مطلوب شهر الکترونیک برای آینده شهر تهران

نویسنده:  منا زهتابی
استاد راهنما: دکتر علی اصغر پور عزت
استاد مشاور: دکتر آرین قلی پور
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
دانشگاه: تهران
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت شهری

چکیده
پژوهش حاضر با تمرکز بر پدیده شهر الکترونیک، با توجه به ویژگیهای متمایزی که در ارائه خدمات شهری و نوع و حجم آن در مقایسه با دولت الکترونیک دارد، مترصد آن است که از طریق بررسی درگاههای(پرتالهای) شهرهای دنیا، به مجموعه ای از ویژگیهای پرتال شهر الکترونیک مطلوب دست یابد. با توجه به لزوم پیاده سازی شهرالکترونیک و آموزش و فرهنگ سازی آن جهت آماده سازی شهروندان، به عنوان یک مدل در ابعاد کوچکتر از دولت الکترونیک و با توجه به نیاز زندگی شهری نوین با خدمات متنوع شهری و اجتماعی، ضمن بررسی پرتالهای شهرهایی چون نیویورک، زوریخ، برلین، بوستون، دوبلین، سیدنی، تورنتو، ونکوور، مادرید و شهرهای دیگر، مجموعه ای از شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک نمونه را به دست آورده، سپس بر اساس آراء خبرگان و افراد آشنا با مفهوم شهر الکترونیک، مجموعه ای بدیع از مختصات و شاخصهای شهر الکترونیک نمونه مطرح و تدوین می نماید.

واژگان کلیدی  
شهر الکترونیک ، درگاه، پرتال، وب سایت، شهروند الکترونیک، راه حل الکترونیک

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0