پایان نامه قابلیتهای توسعه محله ای در بافتهای شهری جدید تهران

نویسنده:  لیلا سادات مقیمی دینانی
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۵/۱۶
دانشگاه: پیام نور
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده:
سازمان‏یابی شهرهای ایران در قالب واحدهای محله‏ای سابقه‏ای دیرینه دارد. اما ازاواخرقرن بیستم و در اوایل قرن حاضر همراه با تأثیرگذاری عوامل برونزا در توسعه شهری همچون روند مدرن‏گرایی و حضور اتومبیل در شهرها و همچنین الگوهای برنامه‏ریزی شهری وارداتی، نظام فضایی شهرهای کشور و به تبع آن ساختارهای محله ای آنها دچار دگرگونی اساسی شده است. نتیجه این روندها محو شدن محله‏های شهری در میان خیابان‏کشی‏های منظم و یکنواخت و اتوبان و بلوک‏های شهری هم شکل بوده است. در سال‏های اخیر همراه با روندهای جهانی رویکرد محله‏گرایی در شهرهای ایران مورد توجه قرار گرفته است. مسئله اساسی این است که بافت‏های شهری موجود تا چه حد توان و قابلیت توسعه محله‏ای را در خود دارند.
مطالعه موردی این پایان‏نامه بر روی محله نارمک در تهران متمرکز است و این سؤال را مطرح  می کند که آیا می توان از نارمک به عنوان یک محله شهری تام و تمام و یک اجتماع محلی خُرد نام برد؟ و اساساً کدام قابلیت های توسعه محله ای، نارمک را از بافت های پیرامون جدا می‏کند؟
داده‏های مورد نیاز برای بررسی نمونه موردی از طریق مطالعه و بررسی اسنادی و نیز برداشت‏های میدانی انجام می شود. همچنین تکمیل داده‏های حاصل از برداشتهای میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شده است. براساس مطالعات انجام شده سه فرضیه پایان‏نامه حاضر به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت: ۱- میدان‌های محله ای نارمک که با بافت مسکونی پیرامونی خود به عنوان واحدهای همسایگی (زیر محله‌ها) عمل می‏کنند، مهمترین قابلیت توسعه محله‏ای را در این محله ایجاد کرده‏اند.۲- گستردگی فضایی نارمک و مبهم بودن مرزهای آن تحت تأثیر شبکه راهها موجب پیوستگی آن با بافت‌های پیرامونی شده و تمایز وکارکرد محله ای آنرا تضعیف کرده است.۳- مرکز محله نارمک (میدان هفت‏حوض) دارای عملکرد فرامحله‏ای قوی است و با وجود شبکه خیابان‌های متصل به آن، به عنوان یک مرکز شهری مهم در شرق تهران عمل می کند که این مسئله در تضعیف عملکرد‏ آن ‏به‏ عنوان مرکز محله مؤثراست.                                                                                
  واژه های کلیدی:محله، توسعه محله ای، بافت شهری جدید، محله نارمک 

قابلیتهای توسعه محله ای در بافتهای شهری جدید تهران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0