لزوم استقرار مدیریت یکپارچه شهری

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت مالی محلی و اینکه ضوابط را نمی توان فروخت ، تصریح کرد: نظام درآمد شهرداری ها باید بازنگری کلی شود.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه شهرها بیش از آنکه محیطی کالبدی باشند، سازمانی اجتماعی هستند، تاکید کرد : شهرها وقتی توسعه می یابند که سازمان اجتماعی متشکل، منسجم و دارای اراده برای توسعه و آینده شهر باشند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اخیراً در هیئت دولت ،کمیسیون عمران کلان شهرها تشکیل شده است که اولین بحث مطرح در این کمیسیون مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود.
آخوندی گفت : مدیریت یکپارچه محلی و بحث مالی محلی در کنار یکدیگر مهم است و برخی استادان اعتراض می کنند که چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ شهرداری به محل درآمد تبدیل شده است و با آنان هم عقیده ام و فضای سبز نباید تغییر کاربری پیدا کند و ضوابط را نمی توان فروخت.
آخوندی تصریح کرد : باید بررسی شود که شهر را چگونه باید مدیریت مالی کرد. آخوندی با تاکید بر حساسیت خود بر معماری ایرانی اظهار داشت : سبک زندگی در حوزه فناوری اطلاعات در حال تغییر و اولین نمود آن در معماری است ، چنین تغییراتی نباید به مفهوم گسست فرهنگی باشد. باید جریان نقد معماری و دست گرفتن معماری های خوب و بد مد نظر قرار گیرد چرا که معماری ارتقا در رویکرد و نگاه به زندگی استو با دستور اداری حل نمی شود.
وی ادامه داد: مفهوم مداخله دولت باید یک بار دیگر مورد بازنگری کلی قرار گیرد و مداخله در اقتصاد تولید و شهرسازی و موارد دیگر باید بحث شود ، اگر قبول کنیم بازیگر اصلی شهروندان هستند ، باید در مورد میزان مداخله دولت بازنگری کنیم.
آخوندی افزود: نگاه من شهروند محوری است و در هر کاری باید به دنبال توانمند سازی شهروندان باشیم و در مسکن اجتماعی هم بازیگران اصلی شهروندان خواهند بود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0