نزدیک کارخانه شیمیایی خانه نسازید!

سودجویی افراد و قوانین مربوط به تعیین کاربری زمین در تگزاس از مهمترین عوامل صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسکونی در اطراف کارخانه مواد شیمیایی در شهر وست هستند.

در حادثه آتش سوزی کارخانه مواد شیمیایی تگزاس آمریکا دست کم چهارده نفر کشته و دویست نفر زخمی و در حدود هشتاد واحد مسکونی ویران شد.
اما آنچه که توجه بسیاری از آمریکایی ها را به خود جلب کرد این بود که چرا مجوز ساخت منازل مسکونی، یک مدرسه و یک خانه سالمندان در نزدیکی این کارخانه که تولیدات آن از قابلیت اشتعال و انفجار برخوردارند، صادر شده است.
این کارخانه که یک خانواده محلی مالک ان هستند در سال ۱۹۶۲ در حاشیه یک زمین کشاورزی ساخته شد. با گذشت سالها و توسعه حوزه شهری، این کارخانه در محدوده شهری قرار گرفت.از سوی دیگر قانون تگزاس این قدرت را در اختیار مقامات محلی قرار داده است تا مقررات مربوط به کاربری زمین را وضع کنند. حتی دادگاه عالی آمریکا نیز حکم داد صاحبان زمین می توانند علیه قوانین دولتی که تاثیر منفی بر ارزش ملک آنها داشته است دادخواست دهند.
از نآجایی که بر اساس این حکم دادگاه عالی، مقامات شهری کوچک مثل وست امکان پرداخت غرامت به صاحبان زمین نداشتند، منطقه باز و محدوده ایمنی رعایت نشد. به عنوان مثال بر اساس این قانون مقامات شهر وست نتوانستند جلوی ساخت و سازها در محدوده این کارخانه را بگیرند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0