تدوین مقررات نظم نما

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: ضوابط مربوط به انظباط نما به عنوان گام اول در بحث نمای شهری تهیه شده که در در این ضوابط بام ساختمان ها به عنوان یکی از موضوعات مهم و نمای پنجم مورد توجه قرار دارد .

جواد کریمیان اقبال با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده درخصوص ساماندهی سیما و نمای شهری گفت : در این زمینه بر اساس مستند سازی های خوبی که انجام شد و همچنین سنجش مناطق، ضوابط و مقررات مناسبی تدوین و این ضوابط در محورهای خاصی از شهر اجرایی شد .

وی افزود : محور امام خمینی (ره) ، دماوند و امام علی (ع) جزو محورهایی بوده است که علاوه بر تک بناها بر سیما و منظر شهری آن کار شده است و با مشاوری که گرفته شد برای این محورها ضوابط خاصی تدوین و ابلاغ شد . کریمیان اقبال تصریح کرد : بر این اساس با ضوابطی که در این محدود ه ها ابلاغ شده است هر نمایی که جدید ساخته شود باید تابع این ضوابط باشد .

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطر نشان کرد : از سویی دیگر، علاوه بر برنامه های کوتاه مدت ، شهرداری تهران ملزم شد تا ضوابط عام نما را تدوین کند تا بعد تصویب در کمیسیون ماده ۵ ابلاغ و ملاک عمل قرار گیرد که این کار نیز در سال ۹۱ آغاز شد و سال گذشته با حضور موثر اساتید صاحب نظر و متخصصان این حوزه ادامه یافت و در نهایت ضوابط عام نما تهیه شد .

وی افزود : این ضوابط به شورا و کمیسیون ماده ۵ ارائه شده و موضوع انظباط نما به عنوان گام اول ضوابط در بحث نما ارائه شده که بعد از طی مراحل قانونی و تصویب ابلاغ می شود .

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطر نشان کرد : در این مبحث ، مبنا نظم نما است و ۵ مقوله مصالح ، پیشامدگی ها و فرورفتگی ها ، الحاقات ، تابلوها و بام به عنوان نمای پنجم مورد توجه قرار دارد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0