اولین های شهرسازی . . .

۱- اولین بار ریموند مورفی طبقه بندی شهر ها را در مباحث جغرافیایی وارد کرد.

۲- اولین بار شهر– ناحیه توسط پاتریک گدس بکار برده شد.

۳- اولین مطالعه در زمینه منطقه بندی مناطق مختلف کشور توسط سازمان آبادی و مسکن انجام شد.

۴- اولین بار پاتریک گدس عبارت منطقه شهری را مطرح کرد.

۵- اولین بار مراحل مختلف توسعه شهری را هال و هی شناسایی کردند.

۶- اولین بار آوون از روش فن محاسباب بازار کار در مطالعات شهری استفاده کرد.

۷- اولین بار شهر سالم با عنوان آنسوی خدمات اولیه بهداشتی مطرح شد.

۸- نخستین نطفه تقسیمات کالبدی- فضایی شهر بر مبنای طبقات اجتماعی در دوره هخامنشی بسته شد.

۹- اولین بار طبقه بندی شهر های ایران بر مبنای نقش آن توسط یدالله فرید صورت گرفت.

۱۰- اولین بار روابط متقابل ساختمان های فضایی و ساختمان های اجتماعی شهر ها توسط ژرژکهل تبیین  شد.

۱۱- روستو، اولین پیشگام مکتب تکامل گرایی است.

۱۲- اولین بار هارولد مه یر ،طبقه بندی شهرها، شکلگیری سلسله مراتب شهری و نظریه های کاربری زمین را به

جغرافیا ی شهری در سال ۱۹۴۹ میلادی وارد کرد.

۱۳- اولین بار دولابلاش مفهوم شیوه زندگی را به کار برد.

۱۴- اولین بار پارک های برنامه ریزی شده صنعتی در آمریکا ایجاد شدند.

۱۵- اولین بار عنوان مگالاپلیس توسط پاتریک گدس بکار برده شد.

۱۶- اولین بررسی های علمی درباره جغرافیای شهری توسط کی. هاسرت و آر. بلانشار صورت گرفت.

۱۷- اولین پایه تفکر در منشاء پیدایش شهر ها توسط مکتب جبر جغرافیایی شکل گرفت.

۱۸- اولین بار عنوان روستا- شهر توسط اچ. جی. گانز به کار رفت.

۱۹- اولین نظریه بهره اقتصادی- بهره مکانی در جغرافیا توسط فن تونن مطرح شد.

۲۰- اولین بار نگرش روابط شهر و روستا توسط دی پرستون در سال ۱۹۷۵ مطرح شد.

۲۱- اولین بار شهرهای زایا/ انگلی توسط بی. اف هوزلیتز در ۱۹۵۷ مطرح شد.

۲۲- آدام اسمیت اولین کسی است که موضوع تقسیم کار را مطرح کرد.

۲۳- اولین بار با نظریه والتر کریستالر پراکندگی، جمعیت، حوزه نفوذ، و کالاهای تولید شده در نظام سلسله مراتبی

قرار گرفت.

۲۴- اولین بار عنوان شهر مسلط توسط مارک جفرسون بکار رفت.

۲۵- اولین بار برایان بری عامل ایجاد شهر مسلط را استعمارگرایی عنوان کرد.

۲۶- اولین بار در شمال شرق آمریکا در شبکه های بزرگ و گسترده شهری، هسته های پر تحرکی به طول ۹۵۰

کیلومتر تکوین یافت.

۲۷- اولین بار اشغال زمین شهری در الگوهای دینامیکی روی اراضی روستایی توسط فن تونن معمول شد.

۲۸- اولین جای توسغه شهری حومه می باشد.

۲۹- انگلستان اولین کشور شهرنشین دنیاست.

۳۰- اولین بار اصطلاح کنورباسیون یا شبکه شهری توسط پاتریک گدس به کار رفت.

۳۱- اولین دولت های منطقه ای- محلی در ایران در قرن دوم هجری شکل گرفتند.

۳۲- اولین بار در دوره صفویه هویت ملی مطرح می شود.

۳۳- اولین خط تلگراف در ۱۲۴۳ شمسی در بوشهر احداث می شود.

۳۴- اولین برخورد شهرسازانه رضاخان دگرگونی سازمان کهن شهری در شهرها بود.

۳۵- اولین نقشه دگرگونی شهر تهران نقشه خیابان ها در سال ۱۳۰۹ شمسی بود.

۳۶- اولین ابزار دولت برای مقابله با مشکلات افزایش جمعیت و مهاجرت، طرح جامع بود.

۳۷- اولین طرح جامع ایران بندر لنگه در سال ۱۳۴۵ بود.

۳۸- اولین مرحله در طرح بهسازی مطالعه چگونگی تشکیل بافت در ادوار تاریخی است.

۳۹- اولین دروازه های چهارگانه تهران در زمان شاه طهماسب صفوی شکل گرفت.

(دروازه های قزوین،شمیران، ری، دولاب)

۴۰- اولین کار هر برنامه ریزی در طرح ها، مراجعه به سازمان برنامه و بودجه است.

۴۱- رشد انفجاری جمعیت شهر نشین و رشد شتابان واقعی آن در ایران بعد از سال ۱۳۴۵بود.

۴۲- اولین طرح شهری در ایران توسط کارل فریش در همدان انجام شد.

۴۳- از سال ۱۳۳۲ دگرگونی های وسیعی در نظام کالبدی شهرها ایجاد شد.

۴۴- از سال ۱۳۱۶ شورای اقتصاد تشکیل و برنامه ریزی در ایران مدون شد.

۴۵- در سال ۱۳۴۳ وزارت آبادانی و مسکن و شورایعالی شهرسازی تأسیس شد.

۴۶- در سال ۱۳۵۳ نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر یافت.

۴۷- برای اولین بار در سال ۱۳۵۳ طرح های توسعه شهری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در چارچوب وزارت مسکن و شهرسازی مدون شد.

۴۸- در سال ۱۳۵۲ تصویب شد که برای شهرهایی که طرح های جامع برای آنها تهیه شده است طرح های تفصیلی تدارک و اجرا شود.

۴۹- در سال ۱۳۶۳ شرح وظایف مربوط به تهیه طرح های جامع تحت عنوان طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر ها تصویب شد.

۵۰- در دهه ۱۹۶۰ میلادی شهرها کارکرد کلان اقتصادی را بر عهده داشتند.

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0