نخستین کنگره مدیریت شهری و شوراهای کشور

محورهای همایش :
مدیریت گردشگری :

 • شناسایی جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریسمی
 • تحلیل سطح کمی و کیفی تجهیزات و تسهیلات توریستی
 • محدودیت ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق
 • رابطه بین فرهنگ و گردشگری
 • راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور
 • تاثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری برروی محیط های گردشگری
 • ارایه راهکارهایی برای ایجاد صنعت گردشگری پایدار درایران
 • توسعه توریسم و توریسم پذیری
 • نقش درآمدی توریسم بر توسعه کشورها
 • بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها
 • بررسی  توسعه پایدار دربرنامه ریزی جهانگردی
 • بررسی نقش برنامهر یزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری
 • بررسی چالشها و فرصت های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار درایران
 • مدیریت صحیح در توسعه صنعت جهانگردی و رابطه متقابل برنامه ریزی گردشگری و توسعه پایدار
 • بررسی قتصادی،اجتماعی و فرهنگی گردشگری در جامعه
 • بررسی گردشگری و برنامه ریزی شهری
 • بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی
 • ارائه راهبردهاو راهکارهایی جهت توسعه گردشگری شهری
 • بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری
 • مطالعه و بررسی علل عقب ماندگی و کندی روند توسعه ی گردشگری در کشور
 • بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه پایداری
 • شناخت فرایندهای جهانی شدن و تاثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری
 • نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر
 • راهکارهایی برای رشد گردشگری درایران
 • بررسی نقش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و اشتغال زا
 • بررسی وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری
 • بررسی پیشنهادات و راهبردهایی برای توسعه منطقه  گردشگری
 • بررسی موثرترین راه کاهش تاثیرات منفی گردشگری و  رفتن به سمت گردشگری پایدار
 • بررسی جایگاه جاذبه های متنوع موثر برتوسعه اکوتوریسم
 • مدیریت شهرالکترونیک :
 • شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لایه های موجود فضایی
 • بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها
 • بررسی ویژگی ها و ساختار شهرالکترونیک، روشها و مدلهای مربوط به پیاده سازی آن
 • بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خدمات لایه های مختلف رایانش ابری درشهر الکترونیک
 • نقش آموزش در دولت الکترونیک
 • ارائه مدل شهر الکترونیکی با الزامات فرهنگی
 • آماده سازی بستر فرهنگی شهر الکترونیکی
 • بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار
 • نقش و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونیک جهت نیل به توسعه پایدار
 • آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساختهای لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی
 • چگونگی ارتقای کیفیت سرویس های الکترونیک
 • بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت  ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف
 • فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالبهای متنوع و جذاب
 • بررسی مفاهیم شهرالکترونیک و اعتماد سازی الکترونیکی و نقش اعتمادسازی الکترونیکی را در مورد شهر الکترونیک
 • تحلیل نقاط ضعف شهر الکترونیک در زمینه اعتماد و نحوه رفع این موانع و مشکلات و راهکارهای ایجاد اعتماد در شهرها
 • تشریح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دردورکاری
 • بررسی شبکه های پهن باند بی سیم و زیرساخت مورد نیاز یک شهر الکترونیکی
 • تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک
 • ارائه طرح ایجاد سامانه سلامت الکترونیک در ایران
 • مدیریت شهری :
 • کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
 • مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی
 • چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران
 • شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
 • آینده پژوهی در مدیریت شهری
 • تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
 • الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
 • نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زمینلرزه
 • ارئه راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT
 • تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری
 • الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
 • تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار ایمن و عوامل و عناصر شکل دهنده شهر
 • مدیریت بحران :
 • تهیه نقشه های آسیب پذیری  یا مناطق پر خطر شهری، روستایی و صنعتی.
 • تعیین خطرات، محاسبه ریسک آن ها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن
 • بررسی مدیریت ریسک در مدیریت موثر بحران در شبکه ریلی کشور
 • انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی
 • چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه
 • بررسی اصول زنجیره بحرانی و تاثیر آن در کنترل ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
 • بررسی بکارگیری فناوری های نوین در مدیریت بحران و استفاده از نرم افزارهای جدید در مکان یابی
 • ارائه اهکارهای کارساز در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از بحران های محیطی
 • بررسی موانع و محدودیت ها در رابطه با مدیریت بحران در نواحی روستایی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله
 • ارایه چارچوبی برای رفع نارسایی مدیریت و برنامه‌ریزی بحران و سوانح در مناطق روستایی کشورتعیین‌ نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران
 • ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک
 • نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در بحران های طبیعی
 • فرهنگ سازی و پرورش نیروی انسانیدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله
 • نقش هشدار سیلاب در مدیریت بحران سیلاب در کاهش خسارات
 • راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران
 • راهبردهای آمادگی برای وقوع بحران
 • راهبردهای مقابله و مواجهه با بحران
 • راهبردهای بعد از بحران
 • تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری
 • افزایش پایداری به عنوان حلقه مکمل مدیریت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آینده
 • بررسی چالشهایی بر سر راه مدیریت خشکسالی به ویژه مدیریت ریسک
 • مدیریت شهرسازی :
 • مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
 • بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری
 • نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
 • بازسازی تاریخی شهر
 • احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها
 • استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن
 • بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری
 • بالابردن سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استاندارد‌های زندگی
 • تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
 • بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
 • بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
 • تبیین‌ نقش‌ اداری‌ – اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری
 • تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
 • افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

سایت : http://tsdi.ir

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0