بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران برای انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.

نهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم امروز – دوشنبه – با حضور ریاست و اعضای شورای عالی و مقامات استان و شهر تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی در ادامه مباحث جلسات قبل در خصوص موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی تهران با طرح جامع مصوباتی را داشت. بنابر این گزارش در این جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.

بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام الاختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند و از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود. همچنین در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد حتی اگر پیش از این مصوبه کمیسیون ماده ۵ را داشته باشد صادر نکند.

شورای عالی شهرسازی و معماری در نهمین جلسه در دولت یازدهم مصوب کرد که در مورد باغات پهنه R241 موضوع بند ۵ مصوبه مذکور ، در این مدت هیچگونه پروانه ای صادر نشود.

بنابر این گزارش در این جلسه با توجه به گزارشات ارائه شده در چند جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرهای تهران، کرج، مشهد و سایر کلان شهرها با استناد به بند یک ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مشترکا پیش نویس لوایح مورد نیاز با هدف بازبینی در جهت ایجاد یکپارچگی مدیریت جغرافیایی شهری و تقسیمات کشوری و مالیه محلی و ملی و تبدیل باغات بزرگ مقیاس به پارکهای عمومی در کلان شهرها انجام و نتیجه را ظرف سه ماه جهت ارائه به هیئت وزیران تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه کند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0