تونی گارنیه

تونی گارنیه (۱۸۶۹-۱۹۴۸):
تونی گارنیه معماری با اندیشه های سوسیالیستی بود. وی در شهری زاده و تربیت شد که در آن هنوز پروراندن آرمان های سوسیالیستی زنده و پابرجا بود. گارنیه به دنبال جامعه ای بود که در شهر آن به اندازه ی کافی آرمان برای ستایش زیبایی و انگیزه برای استقبال از ساختن یک زندگی شکوهمند وجود داشته باشد.

شهر صنعتی :
این طرح نخستین کوشش برای معرفی یک شهر سده بیستمی متکی بر اصول سوسیالیستی است.شهر صنعتی شهری متوسط با جمعیتی در حدود ۳۵۰۰۰ نفر تصور شده بود. دست یابی به مواد اولیه کار یا وجود یک نیروی طبیعی که بتوان از آن بهره برداری نمود نقش تعیین کننده ای در مکان یابی این شهر داشته است.

اجزاء شهر صنعتی:

۱- نیروگاه آبی شهر
۲- صنایع پارچه بافی
۳- معادن
۴- صنایع فلزی
۵- صنایع عدسی سازی
۶- محوطه آزمایش موتورها
۷- کارخانه بهره گیری از مواد زائد
۸- کشتارگاه
۹- ایستگاه راه آهن بخش صنعتی
۱۰- ایستگاه راه آهن
۱۱- شهر قدیمی
۱۲- ایستگاه راه آهن مرکزی
۱۳- محله های مسکونی
۱۴- مرکز شهر
۱۵- دبستان ها
۱۶- مدارس حرفه ای
۱۷- بیمارستان ها
۱۸- قصر قدیمی و باغ های ملی
۱۹- گورستان

ویژگی های شهر صنعتی:

• توجه به پهنه بندی اراضی و تفکیک سطح شهر متناسب با کارکردهای ویژه
• مکان یابی قسمت های مختلف شهر به گونه ای که بدون ایجاد مشکلی برای سایر قسمت ها امکان گسترش داشته باشند
• برخورداری از شبکه ارتباطی متشکل از خیابان های موازی و عمود بر هم
• استفاده از سیمان و شیشه مسلح در ساخت بناهای موجود در شهر به خصوص بناهای عمومی
• جدا شدن قسمت صنعتی از شهر توسط یک کمربند سبز
• وجود فضای وسیعی در قسمت اصلی شهر برای توزیع بناهای عمومی
• خالی بودن مرکز شهر از ساختمان های مرتفع
• وجود مقرراتی در شهر از جمله مقررات دسترسی، مقررات بهداشتی و …
• توجه به تامین نور، تهویه و فضای سبز به عنوان یک عنصر جدا کننده
• طراحی محلات مسکونی به صورت واحدهای مستقل که قادر به پاسخگویی به احتیاجات عمومی مورد نیاز ساکنان خود هستند.
• ادامه یافتن قسمت اصلی شهر به صورت نوار مانند

بسیاری از این ایده ها هنگامی که گارنیه به عنوان معمار شر لیوان در سال ۱۹۰۵ انتخاب شد زمینه بروز پیدا کرد.

با آنکه گارنیه نسبت به صنعت خوشبین بود اما پیامدهای منفی شهرهای صنعتی سده نوزدهم را فراموش نکرده بود. به نظر وی شهر می باید به سان یک باغ ملی بزرگ باشد.
گارنیه در طرح شهر صنعتی از پیش مسائلی را که بعدها موضوع بحث سه همایش جهانی معماری نوین سیام از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ شدند، لمس کرده بود. مسائلی همچون مسکن حداقل، جانمایی منطقی ساختمان ها و موضوع شهر کاربردی .

نتیجه گیری:

الگوی شهر صنعتی گارنیه شروعی بود که به بلوغ شهرسازی مدرن کمک شایانی نمو د و تاثیر زیادی بر اولین نسل معماران خردگرا داشت.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0