آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۹)

فصل نهم‌: رییس سازمان

ماده ۱۱۵ ـ «شورای مرکزی‌» در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به‌ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین‌رئیس «شورای مرکزی‌» به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسکن و شهرسازی ازبین آنها یک نفر را به عنوان رئیس «شورای مرکزی‌» که «رئیس سازمان‌» نیز محسوب می‌شود جهت‌صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود.
دوره تصدی رئیس «شورای مرکزی‌» مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق‌شرایط فوق بلامانع می‌باشد.

ماده ۱۱۶ ـ وظایف و اختیارات «رئیس سازمان‌» به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ «رئیس سازمان‌» بالاترین مقام اجرایی و اداری «سازمان‌» بوده و نمایندگی سازمان را درمراجع ملی و بین‌المللی بر عهده دارد.
ب ـ مسوولیت اجرای مصوبات «شورای مرکزی‌».
پ ـ نظارت بر عملکرد «سازمان‌» و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف‌مندرج در «قانون‌» و اصلاح خط مشی «سازمان‌» و ارائه آن به «شورای مرکزی‌».
ت ـ نظارت بر عملکرد «نظام مهندسی استان‌»ها با هماهنگی «شورای مرکزی‌» به منظور حسن‌جریان امور و حفظ حقوق ، منابع‌، حیثیت‌، شئونات حرفه‌ای و اموال «سازمان‌» و ارائه نظرات‌،پیشنهادات و توصیه‌های لازم به «نظام مهندسی استان‌»ها و ارائه گزارش آن به «شورای مرکزی‌».
ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها به «شورای‌مرکزی‌» جهت تصویب‌.
ج ـ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک‌.
چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به «شورای مرکزی‌».
ح ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری «سازمان‌» و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان‌«سازمان‌» و سایر مواردی که به تفویض اختیار می‌شود.
خ ـ افتتاح جلسات «هیأت عمومی‌» در مواقعی که دعوت کننده «شورای مرکزی‌» است‌.
د ـ ارائه گزارشهای لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرارمی‌گیرد.
ذ ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به «نظام‌مهندسی استان‌»ها.
ر ـ انتقال نظرات‌، پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای «شورای‌مرکزی‌» و سایر اعضای «نظام مهندسی استان‌»ها و نظارت بر رعایت آنها.
ز ـ انجام سایر وظایفی که از طرف «هیأت عمومی‌» یا «شورای مرکزی‌» به «رییس سازمان‌»محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره «سازمان‌» ضروری است‌

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0