آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳/۳/۱/۳۸۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری

ماده۱ـ در این آیین‌نامه کلمات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود.
الف ـ شهـرجدید: شهـری که به استناد ماده (۱) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ایجاد می‌گردد.
ب ـ توسعه شهرها: شامل سطوحی از شهر که براساس طرحهای توسعه شهری اعم از طرح جامع و هادی، در درون محدوده قانونی شهر قرار می‌گیرد.
ج ـ تونل مشترک تأسیسات شهری: تونل دسترسی، تمرکز و تجمیع خطوط تأسیسات زیربنایی که جایگزین شبکه‌های دفنی یا هوایی، در اجرای تأسیسات زیربنایی شهری شده و برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا می‌گردد.
د ـ آماده‌سازی: عبارت است از عملیات موضوع بند «الف» ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۵۳/ت۱۷۹هـ مورخ ‌۲۹/۴/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران.
هـ ـ تأسیسات شهری: موضوع این آیین‌نامه آن قسمت از شبکه‌های شهری اسـت که توسـط سـازمـانها و شرکتـهای متـولی خـدمات آب (شـرب و غـیرشرب و آتش‌نـشانی) فـاضـلاب (خانـگی و صنـعتی)، بـرق، فیـبرهای نوری، تلفـن، کابـلهای تلویزیونی و آنتن، سیستم اطلاع‌رسانی شهری و کنترل ترافیک، آبهای سطحی و خام و سایر خدماتی که مستلزم حفاری در سطح شهر و یا نصب پایه‌ها و شبکه‌های روی سطح شهر می‌باشد.

ماده۲ـ مسئولیت رعایت نظارت بر اصول فنی و مسایل ایمنی مربوط به تونل مشترک تأسیسات شهری باتوجه به ضوابط و استانداردهای مربوط، حسب مورد به‌عهده وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی می‌باشد.

ماده۳ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین ضوابط و استانداردهای فنی احداث تونل‌های مشترک تأسیسات شهری در ابعاد فنی و اجرایی و همچنین تهیه فهرست بهای مربوط با همکاری دستگاههای بهره‌بردار و مجریان قانونی اقدام ونتیجه را ابلاغ نماید.

ماده۴ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در شرح خدمات تهیه طرحهای توسعه شهری، شهرهای جدید و نیز طرحهای آماده‌سازی زمین، مطالعات مربوط به ایجاد تونل مشترک تأسیسات شهری را نیز پیش‌بینی نماید.

ماده۵ ـ دستگاههای متولی خدمات تأسیسات شهری و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند به هنگام تهیه و تصویب طرحهای خدمات شهری موضوع این آیین‌نامه، هزینه‌های مربوط به احداث تونل مشترک تأسیسات شهری را در فهرست هزینه‌های طرح منظور نمایند.

ماده۶ ـ صدور مجوز آغاز عملیات اجرایی احداث تونل مشترک تأسیسات شهری در توسعه شهرها برعهده شهرداریها و در شهرهای جدید برعهده مدیرعامل شرکت شهرجدید مربوط می‌باشد.

ماده۷ـ در مواردی که احداث تونل مشترک تأسیسات شهری مستلزم انجام حفاری در لایه‌های زیرسازی و روسازی خیابانها باشد، مجریان پروژه‌ها موظف به‌استفاده از دستگاههای برش آسفالت بوده و هزینه‌های مرمت و بازسازی و روسازی جزو هزینه پروژه منظور و در اختیار شهرداری و شرکت شهرجدید مربوط قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ مسئولیت حفاظت و رعایت کامل ایمنی عبور در اطراف گودالهای حاصل از حفاری و قبل از ترمیم زیرسازی و تحویل کار به شهرداری و یا شرکت شهرجدید مربوط، طبق قرارداد فی‌مابین، برعهده مجری پروژه می‌باشد.

ماده ۸ـ دستورالعمل و مشروح موارد تعمیر، نگهداری و چگونگی تامین امنیت و مراقـبت از خطوط و تونل‌ها و شـرح خدمات مربوط، حـدود و اختـیارات و مسئولیت دستگاههای متولی خدمات تأسیسات شهری توسط کمیسیونی با مسئولیت وزارت‌ کشور و با عضویت وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات معین و ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۱ـ چنانچه به لحاظ عدم رعایت اصول صحیح تعمیر و نگهداری تونل مشترک تأسیسات شهری، صدمات و خساراتی به خطوط تأسیسات وارد آید، شهرداری مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه به لحاظ قصور و یا تقصیر دستگاههای متولی خدمات تأسیسات شهری، خساراتی به تونل مشترک و یا تاسیسات موجود آن وارد گردد، دستگاههای مربوط مسئول پرداخت هزینه تعمیر و مرمت، به شهرداریها، شرکت شهرجدید مربوط و دستگاه اجرایی مربوط خواهند بود.
تبصره۳ـ تشخیص عدم رعایت اصول و مقررات صحیح تعمیر و نگهداری و میزان خسارت وارده به عهده شورای فنی استان می‌باشد.

ماده۹ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند وظایف قانونی دفترهای فنی استانداریها موضوع این آیین‌نامه را به شهرداریها واگذار کند.

منبع : قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0