اولین شهرداری تهران

مثل حالا نبود که هر اتفاقی در شهر افتاد، گوشی تلفن هاشان را بردارند و به ۱۳۷ و بعد عصبی تر به ۱۸۸۸ گله ببرند.

اصلاً نمی دانستند تلفن چیست و هنوز راه زیادی بود تا «قالیباف» شهردار تهران شود.
مثل حالا نبود که از کمبود سطل های مکانیزه جمع آوری زباله گله کنند و انگار این سطل ها از ابتدای تولد شهری به اسم تهران همین جاها چسبیده شده بود و… آن قدر زباله جلوی خانه هاشان جمع می شد و آن قدر موش و مگس و گربه ها به دنبال موش ها به روی زباله ها دیده می شد که لابد بویش می رفت تا خانه مدیران مملکتی و بعد آن ها تصمیم گرفتند اداره احتسابیه راه بیندازند.

آن موقع ها تهران این همه بزرگ نبود و فاصله خانه ها کمتر بود و می شد بوی زباله آدم های پایین شهر به آدم های حکومت برسد.
احتسابیه راه افتاد با دو اداره؛ احتساب و تنظیف. احتسابیه جزو دارایی اش ۱۰۰ راس قاطر داشت برای حمل زباله و در بخش دیگر به خلاف های داد و ستد می رسید.

چند سال بعد یکی از روزهای سال ۱۳۲۸ صبح که مردم آمدند توی خیابان، خاک های آب پاشی شده توی حلق شان نرفت و آدم ها گیج از اتفاق آن روز تا سر کارشان رفتند و چند وقت بود شنیدند که رئیس ایل قاجار بلدیه را به ریاست «خلیل خان اعلم الدوله ثقفی» راه انداخته و قرار است این ها بعضی خیابان های مهم را سنگفرش کنند و نظافت دارالخلافه را هم به عهده بگیرند.

بلدیه هنوز یاد نگرفته بود چه طور پول در آورد و تنها از آنها که بار به تهران می آوردند عوارض می گرفت و درآمدی نداشت برای کارهای دیگری جز رفت و روب شهر.

تهران بزرگ شد و ۵۷ شهردار آمدند و رفتند تا امروز که شهرداری می خواهد مرکزی فرهنگی- خدماتی باشد و همه مدیران شهر مدام اعلام می کنند که شهرداری فقط نهادی خدماتی نیست.حالا سطل های مکانیزه زباله و رفت وروب تهران تنها بخشی از کار است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0