وظایف شهردار بر اساس فهرست VLGA

محدوده وظایف شهردار نیاز به بحث و گفتگوی زیادی بین شهردار ها،اعضای شورای شهر ،مدیران ارشد و سایر کارمندان دارد. VLGA فهرستی از وظایف شهردارها را تهیه کرده است. این فهرست ابتدا به دنبال یک گردهمایی درمورد همین موضوع تهیه شد. این گردهمایی به تبیین یک تعریف برای جایگاه و مقام شغلی و نقش شهردار پرداخت، اما به این نتیجه رسیدند که هر تعریف و توصیفی جنبه تحمیلی یا تلقینی پیدا میکند. نتیجه این شد که حکومت های محلی باید تعریف خاص خودشان را از موقعیت و نقش جهت نشان دادن نیازمندیهای نقش یک شهردار داشته باشند. فهرست VLGA پیشنهادی است به حکومت های محلی برای اصلاح شرایط لازم شهردارها.

اساساً، هر حکومت محلی وظیفه دارد شیوه رهبری خود را تعیین کند. این شیوه باید توسط حکومت محلی تعیین و بیان شود. هر حکومت محلی باید رویکرد خود را نسبت به وظایف و نقش شهردار داشته باشد.

فهرست وظایف شهردار
شهردار به منظور ارائه نظرات و دستورالعمل های شورای شهر و انجام نقش ها و وظایف مختلف به نمایندگی از شورای شهر ، توسط شورای شهر انتخاب میشود:

نقش حاکمیتی

ایجاد یک منبع رهبری برای شورا و جامعه
ایجاد یک نماد دموکراسی در جامعه
هدایت، ترغیب و حمایت اعضای شورای شهر
یک منبع الهام و ترغیب برای کارمندان شورای شهر و جامعه
تضمین ایجاد یک رابطه موثر و محترمانه بین اعضای شورای شهر
ضمانت ایجاد رابطه ای موثر بین شورای شهر و مدیر ارشد اجرایی به منظور دستیابی به اهداف شورای شهر
ارتقا منافع حکومت محلی و جامعه
حفظ ثبات سیاسی و اعتماد جامعه به شورای شهر
ایجاد همبستگی و تمامیت در جامعه
ایجاد استانداردهای بالای رفتار و عمل
طراحی ارزش ها و استاندارد ها برای جامعه
اداره کردن همه افراد جامعه
بیان کردن خواسته های جمعی جامعه و ارتقا تلاش جمعی
دفاع از خواسته های جامعه و حکومت محلی

ریاست شورا

بر عهده داشتن ریاست موثر، منصفانه، قاطعانه جلسات شورای شهر
ارتقا استاندارهای بالا از حکومت دموکراسی و حکومت داخلی
هدایت جلسات به منظور اطمینان حاصل کردن از اجرای محترمانه در هر شرایطی
فراهم کردن زمینه مشارکت برای همه اعضای شورای شهر
اعمال رای سرنوشت ساز در جایی که رای شورای شهر مساوی شده است

روابط خارجی

ایجاد و حفظ رابطه با دیگر حکومت ها
ایجاد و حفظ رابطه با سازمان های حکومت محلی که در ارتباط با نمایندگان اعضای شورای شهر هستند
ایجاد و حفظ رابطه با دیگر سازمان ها
ایجاد و حفظ رابطه با گروه ها در جامعه و بنگاه های تجاری

مدیریت رسانه ها

ایجاد و حفظ یک رابطه خوب کاری با رسانه ها
فراهم کردن اطلاعات و در دسترس بودن برای رسانه ها
علنی صحبت کردن درباره نقش و وظایف حکومت های محلی
علنی صحبت کردن درباره توسعه در جامعه
ایفای نقش سخنگوی شورای شهر در ارتباط با سیاست های رسانه ای شورای شهر

حمایت از جامعه

دفاع از برنامه ها، نیاز ها و رفاه جامعه
شرکت در اجتماعات جامعه بر اساس عدالت و انصاف
داشتن دانش و آگاهی فعالیت ها و برنامه های جامعه
ارتقا و توسعه جامعه
تقویت حکومت و جامعه
تقویت اجتماعات و محلات در برابر تهدیدات خارجی

مراسم و تشریفات

مقام و منصب شهرداری (به عنوان یک موسسه ، نه به عنوان یک شخص) باید بین مردم جامعه ارتقا پیدا کند و قابل احترام باشد
حفظ یک حضور قوی در شهر و اطمینان از اینکه شهر در تمام موقعیت های مهم به شکل موثری حضور دارد
بر عهده داشتن ریاست اجتماعات و گردهمایی های مهم شهری
خوش آمد گویی به بازدید کنندگان از شهر
اعطا حقوق شهروندی و بر عهده داشتن ریاست مراسم شهروندی
نماینده حکومت محلی و جامعه
در ارتباط کامل بودن با مسائل و پروژه های شورای شهر
استفاده از مقام شهرداری برای ارتقا تیم انتخاب شده رهبری و کارمندان آنها
تاسیس کنوانسیون های (سیاسی، حقوقی و اداری-اجرایی ) مناسب با جامعه

منبع: Vlga.org.au

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0