طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران

بهره گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری که آمیزه ای از علم و فناوری و هنر می باشد، برای بازآفرینی هویت شهری، توسعه کارآمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فراغتی شهر تهران و تقویت حیات مدنی و سرزندگی شبانه شهر، ضرورتی غیر قابل انکار است..

بسمه تعالی
متن مصوبه
“الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران
مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ی ذیل آن
)مصوب یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران
دوره سوم
به تاریخ سه شنبه بیست و ششم آذرماه
سال ۱۳۸۷
(۸۷/۳/۱۵۲/۴)

ماده واحده :
بهره گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری که آمیزه ای از علم و فن آوری و هنر می باشد، برای بازآفرینی هویت شهری، توسعه کارآمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فراغتی شهر تهران و تقویت حیات مدنی و سرزندگی شبانه شهر، ضرورتی غیر قابل انکار است.
با استناد بند دوم ماده هفتاد و یکم ( ۷۱ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و الحاقات بعدی آن شهرداری تهران موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه لایحه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران را در قالب چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی و اعتبارات لازم با توجه به رویکردهای به شرح ذیل تهیه و تدوین و برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:

الف) شهر روان، ایمن، سرزنده و پویا در شب
ب)شهر شاداب و با طراوت شبانه
ج) توجه به رونق زندگی شبانه و رویت چشم نواز شهر در شب و تأمین روشنایی مناسب در محلات
د ) تأمین ایمنی حرکت سواره و پیاده در شب
ه) افزایش بازدهی عملکردی و فعالیت شهر و بازنمایی هویت فضاهای شهری در شب
و) تأمین امنیت شهر و شهروندان در شب
ز ) توجه به بازتاب هویت شهر در شب
ح) توجه به صرفه جویی و استفاده بهتر از شرایط موجود و بهره گیری از انرژی های نو، جایگزین و پاک همچون انرژیهای خورشیدی و بادی با استفاده از فن آوری های نوین نورپردازی به عنوان یک اصل که هر سال حداقل پانزده درصد نورپردازی در شب از محل انرژیهای نو و جایگزین تأمین شود و نیز مطالعه امکان ایجاد نیروگاه مستقل برای روشنایی و صرف هجویی در شب.
انرژی های خورشیدی و بادی با استفاده از فن درصد
ط) فرهنگ سازی در استفاده از نور در سطح عمومی و مناسبت های شادمانی .
ی) جلوگیری از آلودگی نوری .
تبصره ی یکم ( ۱):
شهرداری تهران موظف است با بهره گیری کارآمد از همیاری ها و مشارکت های فعال و موثر دستگاه ها و سازمانهای ذی ربط دولتی، بخش خصوصی، مردمی و سازما نهای مردم نهاد در تهیه طرح اقدام نماید.
تبصره دوم (۲) :
شهرداری تهران موظف است در تدوین معیارها و ضوابط نورپردازی فضاها و بناهای شاخص و واجد ارزش معماری و تاریخی و نشانه ای و فضاهای شهری با همکاری دستگا ههای ذی ربط اقدام لازم را به عمل آورد.

منبع:وب سایت شورای شهر تهران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0