پایان نامه ارشد شهرسازی ؛ فراغت در شهر(۵)

مشکلات تحقیق

محقق در پژوهش های میدانی در وهله ی اول با مشکل دسترسی به مکان تحقیق روبه رو است. از این رو لازم است در انتخاب موضوع، امکان دسترسی محقق به میدان مد نظر قرار گیرد. در پژوهش حاضر از آنجا که میدان تحقیق ( مجموعه ی ائل گؤلی ) در شهر محل اقامت محقق قرار دارد و از سویی این مجموعه در داخل شهر است، لذا در دسترسی فضایی به میدان تحقیق مشکلی به وجود نیامد. اما امکان دسترسی به میدان از بعد زمانی نیز حائز اهمیت است. برای به دست آوردن امکان مقایسه ی زمانی لازم بود این مکان در طول فصول متعدد سال مورد مشاهده دقیق قرار گیرد. به همین دلیل طول مدت زمان تحقیق افزایش یافت. همچنین لزوم حضور محقق در ساعات شب در میدان تحقیق خود مشکلاتی در بر داشت.
پژوهش انسان شناسی به مطالعه ی انسان ها می پردازد در حالی که انسان، هم موضوع مورد مطالعه است و هم ابزار مطالعه. مهمترین ابزار تحقیق میدانی انسان شناختی، مصاحبه است. بنابراین آشنایی محقق با زبان و فرهنگ انسان های مورد تحقیق از ضروریات اجتناب ناپذیر است. تبریز یک شهر ترک نشین است و گرچه اکثریت قریب به اتفاق مردم می توانند به زبان رسمی نیز صحبت کنند اما دانستن زبان ترکی هم زمینه ساز تقویت اعتماد مردم نسبت به محقق است و هم امکان پی بردن به زوایای غیر قابل ترجمه را فراهم می سازد. به محققانی که قصد انجام تحقیق در مناطق قومی دارند پیشنهاد می شود حتماً آشنایی با زبان و فرهنگ آن قوم داشته باشند.
مسئله ی دیگر دسترسی به امکانات تکنولوژیک برای ثبت و ضبط مشاهده ها و مصاحبه هاست. عکس برداری در فضای شبانه مستلزم استفاده از دوربین های مجهزتری است. ضمن اینکه داشتن مهارت عکاسی نیز در پژوهش های انسان شناسی به محقق کمک می کند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0