تبیین عوامل مؤثر در سامان‏دهی سیمای شهری

تبیین عوامل مؤثر در سامان‏دهی سیمای شهری و تدوین پیش‏نویس ضوابط هماهنگ‏سازی سیمای شهری در شهرهای دو منطقه کویری و خزری از شش منطقه اقلیمی کشور
شهرسازی
آقای دکتر سید امیر سعید محمودی
آقای مهندس سید جواد میرحسینی

این مطالعات در قالب ۱۱ جلد، به بررسی مطالب گوناگون در زمینه منظر شهری در شهرهای کویری و خزری می‏پردازد. عناوین هر جلد به انضمام فصل‏های اصلی آنها به قرار زیر تهیه شده است: جلد اول: مبانی نظری و بررسی خصوصیات معماری شهرسازی شهرها در اقلیم کویری و خزری فصل اول: شهر پایدار و توسعه آن فصل دوم: منظر شهری، تعاریف و مبانی فصل سوم: عوامل مؤثر بر شکل گیری منظر شهری فصل چهارم: خصوصیات معماری و شهرسازی در اقلیم کویری فصل پنجم: خصوصیات معماری و شهرسازی در اقلیم خزری فصل ششم: معیارهای انتخاب شهرهای مورد بررسی جلد دوم: بررسی مطالعات، تجربیات، مداخلات، ضوابط و نهادهای موجود در زمینه سیما و منظر شهری فصل اول: بررسی شیوه‏های مداخله و ملاحظات انجام شده در کشورهای مختلف فصل دوم: بررسی طرح‏های توسعه و مطالعات درزمینه سیما و منظر شهری در ایران فصل سوم: بررسی طرح‏ها و اقدامات عملی انجام شده به منظور بهسازی و نوسازی بافت‏های قدیمی و مسئله‏دار فصل چهارم: بررسی سیما و منظر شهری در محدوده توسعه‏های جدید و نقش مشارکت مردمی در آن فصل پنجم : بررسی قوانین و نهادهای موجود بر شکل‏دهی منظر شهری در شهرهای ایران مجلدات ۳، ۴، ۵ و۶: این مجلدات به تبیین عوامل مؤثر در سازماندهی سیمای شهری اقلیم کویری شهرهای قم، کاشان، یزد و سمنان اختصاص یافته است. مجلدات ۷، ۸، ۹ و ۱۰: این مجلدات برای تبیین عوامل مؤثر در ساماندهی سیمای شهری اقلیم خزری شهرهای لاهیجان، رشت، تنکابن و گرگان می‏باشد که هر جلد شامل ۳ فصل می‏باشد: فصل اول: مقیاس کلان، بررسی ویژگی‏های عمومی، ساخت و پیکره‏ شهر فصل دوم: بررسی محورهای متمرکز سیمای شهری فصل سوم: مقیاس خرد، بررسی ویژگی‏های ابنیه‏ شهری و چهره‏ شهر جمع‏بندی: شناسایی عوامل شکل دهنده‏ی سیمای شهری جلد یازدهم: فصل اول: شناسایی عوامل شکل‏دهنده‏ منظر شهری فصل دوم: منظر شهری در شهرهای کویری و خزری فصل سوم: توصیه‏هایی برای اصلاح «ضوابط و مراجع طرح‏ها» و «پیش‏نویس ضوابط» فصل چهارم: نحوه کنترل‏پذیری عوامل و ارائه‏ توصیه‏های هماهنگ‏سازی منظر در اقلیم کویری فصل پنجم: نحوه‏ کنترل‏پذیری عوامل و ارائه‏ توصیه‏های هماهنگ‏سازی منظر در اقلیم خزری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0