تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور

تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور
شهرسازی
آقای مجید احسن
خانم مهندس شهلا مالک و خانم مهندس هنگامه صادق‏وزیری

بخش اول: ساختار جامع مدیریت آمایش و عمران کالبدی سرزمین در این بخش به بررسی واژه‏ شهرسازی و قوانین و آیین‏نامه‏های مرتبط با این عنوان پرداخته شد که مفهومی گسترده‏تر از محدوده‏های قانونی و حریم شهرها دارد و مناسب است که به جای آن، واژه‏ عمران، عمران محیط یا همانند آن را به کار برد که شامل تمامی فعالیت‏های توسعه و عمران در فضای سرزمین می‏باشد. موارد بررسی‏شده در این بخش به فصول زیر تقسیم‏بندی می‏شود: فصل اول- تعریف‏ها و مفاهیم پایه فصل دوم- پیشینه و تقسیم‏بندی تاریخی حقوق شهری فصل سوم- بررسی و ارزیابی مقررات دوره اول تاریخ حقوق شهرسازی (۱۳۴۰-۱۲۸۶) فصل چهارم- نقد و بررسی آثار و نتایج کالبدی مقررات دوره اول فصل پنجم- بررسی و ارزیابی مقررات دوره دوم تاریخ حقوق شهرسازی (۱۳۵۷-۱۳۴۰) فصل ششم- نقد و بررسی آثار و نتایج کالبدی مقررات دوره دوم فصل هفتم- بررسی و ارزیابی مقررات دوره سوم تاریخ حقوق شهرسازی (۱۳۸۰-۱۳۵۷) فصل هشتم- نقد و بررسی آثار و نتایج کالبدی مقررات دوره سوم فصل نهم – خلاصه و نتیجه‏گیری فصل دهم- پیشنهاد پیش‏نویس لایحه‏ تاسیس شواری‏ عالی آمایش سرزمین و شهرسازی و معماری بخش دوم: نظارت بر ساخت‏وسازها و رسیدگی به تخلف‏ها در محدوده و حریم شهر موضوع این بخش، نقد و ارزیابی ضوابط بر ساخت‏وسازها و رسیدگی به تخلف‏های ساخت‏و‏ساز و پیشنهاد مقررات جایگزین و جامع‏تر به جای ضوابط کنونی می‏باشد که به ترتیب به دو بخش؛ برای محدود و حریم شهرها و سپس خارج از حریم شهرها ارائه می‏شود. موارد بررسی‏شده در این بخش به فصول زیر تقسیم‏بندی می‏شود: فصل اول- اجرای طرح‏های شهرسازی فصل دوم- اجرای طرح‏های شهرسازی در ایران فصل سوم- نظارت در محدوده و حریم شهرها فصل چهارم- نظارت بر ساخت‏وساز و مراحل آن فصل پنجم- تخلف‏ها و مجازات‏ها فصل ششم- خلاصه و نتیجه‏گیری فصل هفتم- پیشنهاد پیش‏نویس لایحه نظارت بر ساخت‏وسازها و رسیدگی به تخلف‏ها در محدوده و حریم شهر بخش سوم: نظارت بر ساخت و سازها و رسیدگی به تخلف‏ها در خارج از حریم شهر در این بخش در ابتدا به بررسی موضوعات کلیدی چون محدوده و حریم و ابهام‏های حاکم و به دنبال آن به بررسی نظارت بر ساخت‏وسازها و رسیدگی به تخلف در خارج از حریم شهرها می‏پردازد. فصول بررسی‏شده در این بخش شامل موارد زیر است: فصل اول- تعریف خارج از حریم در مقررات شهرسازی فصل دوم- نظارت بر اراضی خارج از حریم فصل سوم- نظارت بر ساخت‏وساز و رسیدگی به تخلف‏ها فصل چهارم- خلاصه، نتیجه‏گیری و پیشنهادات

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0