سیستم اولویت وسائل نقلیه عمومی در چراغهای راهنمایی

در این سیستم فاز سبز چراغ‌راهنمایی برای عبور وسائل نقلیه عمومی که به تقاطع چراغدار نزدیک میشود، طولانی‌تر میشود. در صورتیکه اتوبوسها به سیستم موقعیت‌یابی و کنترل زمان‌بندی خودکار مجهز باشند، میتوان این اولویت را فقط برای مواقعی که اتوبوس-به هر دلیلی- از برنامه زمانی خود عقب است قائل شد.

روش فنی بکارگیری این سیستم از طریق نصب فرستنده و گیرنده‌های GPS روی خودروهای حمل و نقل عمومی(اتوبوسها) و مدیریت مرکزی آنها از طریق سیستم موقعیت‌یابی خودکار وسیله(AVL ) میباشد که مسیر حرکت اتوبوس‌ها کنترل شده و مدت زمان رسیدن آنها به ایستگاه، سرفاصله زمانی بین اتوبوس‌ها و تاخیرهای آنها محاسبه شده و بصورت همزمان در دسترس است. این سیستم به روی برنامه حرکت کردن اتوبوس‌ها و کم شدن تاخیرهای این ناوگان کمک کرده و به رضایت مشتریان این سرویس می‌افزاید و در دراز مدت اثرات خوبی بر تغییر شرایط استفاده از خودرو شخصی بجای حمل و نقل عمومی خواهد گذاشت.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0