پیاده راههای کشور اسپانیا

نام منطقه / شهر

مشخصات

توضیحات

Málaga

۳۹۰۰ مترمربع بدون تردد خودرو و بقیه با محدودیت تردد است

منطقه تاریخی

Ayamonte (in S.W. corner)

خیابانهای باریک بدون تردد خودرو

منطقه تجاری مرکز شهر

Girona

خیابانهای تجاری–خرید و گردشی و شبکه ای از پیاده راههای باریک در منطقه مسکونی

منطقه تاریخی

Valladolid

میدان مرکزی و خیابانهای اطراف آن بدون تردد خودروست

مرکز تاریخی شهر( البته در حال حاضر بسیاری از ساختمانها تازه ساخته شده اند)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0