پیاده راهها در کشور ایتالیا

نام منطقه / شهر

مشخصات

توضیحات

Venice

جمعیت حدود  ۷۰۰۰۰

کل این شهر توریستی به جز نزدیکی ایستگاه قطار بدون تردد خودروست و تردد از طریق آب یا پیاده انجام می شود

Siena

جمعیت حدود ۳۰۰۰۰

این شهر کاملا بدون تردد خودرو نبوده ولی ترافیک بسیار کمی دارد

Florence

پیاده راههای بسیاری در نزدیکی Piazza San Lorenzo

منطقه تجاری و خرید

Parma

بخش کوچکی از مرکز شهر حدود ۶ تا ۱۰ خیابان و جمعیت ۱۰۰۰

بعضی وسایل نقلیه تحویل بار در ساعات محدود اجازه تردد دارند

Milan

منطقه کوچکی در نزدیکی cathedral

خیابانهای عریض بعد از ساعات کاری مملو از عابرین پیاده می شود

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0