خلاصه‌‌ای از طرح جامع دوچرخه شهر تهران

طرح جامع دوچرخه شهر تهران در ۹بخش تهیه گردیده است :

در بخش اول به اهمیت و جایگاه سیستم حمل‌ونقل غیرموتوری و مزایای آن پرداخته شده است و لزوم توجه به مساله دوچرخه به عنوان یک مد حمل ونقلی تبیین گردیده است.

در بخش دوم چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای طرح جامع حمل‌ونقل غیرموتوری شهر تهران آورده شده است. براین اساس چشم‌انداز کلی طرح جامع حمل‌ونقل غیرموتوری شهر تهران به این صورت تعریف گردیده است:

”طرح جامع حمل‌ونقل غیرموتوری به دنبال آن است تا با افزایش سهم حمل‌ونقل غیرموتوری به همراه ایجاد فضایی مناسب و ایمن برای کاربران حمل‌ونقل غیرموتوری موجب افزایش رفاه و آسایش ساکنین شهر تهران گردد.“

در بخش سوم به بررسی تاریخچه حمل‌ونقل غیرموتوری پرداخته شده است و در بخش‌های چهارم و پنجم وضعیت موجود حمل‌ونقل غیرموتوری شهر تهران و طرح‌های انجام شده در بیان گردیده است. در بخش ششم نیز طرح‌های جامع دوچرخه شهرهای بزرگ دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش‌های هفتم، هشتم و نهم شامل مطالعات عرضه ، تقاضا و تخصیص شبکه مورد نظر است که از نتایج آن در این مطالعه استفاده شده است.

تهیه کننده : مهندس خشائی پور

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0