کاربردهای مهندسی ترافیک در BRT

قرار گیری تابلوهای ایست و چراغهای راهنمایی در مسیرهای متقاطع با BRT

ساماندهی و کنترل پارک حاشیه ای

کنترل و محدود نمودن گردش به چپ و راست

تابلوهای مخصوص BRT

به حداقل رساندن تاخیر در حرکت اتوبوسهای BRT

عوامل کاهنده سرعت حرکت:

ترافیک

توقف در ایستگاه ها

چراغهای تقاطعها

گردش به راست

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0