خصوصیات ایستگاه ها در شهرهای مورد مطالعه

فاصله بین ایستگاه ها در بزرگراه ها از ۶۰۰ متر تا ۶ کیلومتر متغیر می باشد.

فاصله بین ایستگاه ها در خیابانهای شریانی از ۳۰۰ متر تا ۱۲۰۰ متر می باشد.

در بیشتر سیستمها ایستگاه ها در کنار مسیر قرار گرفته اند.

در بوگوتا و قسمتی از کوریتیبا ایستگاه ها به صورت جزیره میانی می باشند.

در بعضی موارد برای کاهش عرض ایستگاه، ایستگاه ها افست می باشند.

بعضی از اتوبوسها مجهز به رمپ می باشند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0