تونل ها و ترانشه های تاسیسات دانشگاه واشنگتن

در این نمونه مطالعاتی تونل تاسیسات یک لوله محافظ برای خدمات الکتریکی و مکانیکی است. که با مته کاری و یا تونلسازی نصب می شود. سقف تونل به صورت قوسی شکل است.

ترانشه تاسیسات یک لوله محافظ برای خدمات الکتریکی و مکانیکی است که با حفاری در فضای باز با دیواره های از پیش ساخته درون و بیرون نصب می شود. ترانشه سقف صاف دارد.

در پردیس اصلی دانشگاه واشنگتن تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را در تونلها توزیع کرده اند.

 

شرایط طرح:

تاسیسات را در تونل های تاسیسات یا ترانشه های تاسیسات بتن مسلح نصب کنید. بخار آب، هوای فشرده و غلیظ شده ، آب خنک مرکزی ، توان (برق) ، مخابرات.

لوله های آب ، گاز و فاضلاب را در تونل های تاسیسات یا ترانشه های تاسیسات نصب نکنید.

تونل ها و دریچه های آدم رو را بر اساس تاسیسات نقشه کشی شده و موجود در موقعیت قرار دهید. دریچه های آدم رو را در خیابانها قرار ندهید. دریچه های آدم رو را در پیاده رو ها قرار ندهید مگر اینکه توسط مهندسی پردیس تایید شود. اگر پوشش های دریچه های آدم رو در محل سنگ فرش قرار گرفت طبق شرایط بارگزاری AASHTO H20 باشد.

تونل ها و ترانشه های تاسیسات را بر طبق استانداردهای ACI نصب می شود.

محل جاسازی و تعبیه مناسب کابل ها و پشتیبانی لوله ها تامین شود.

سطوح شیب دار باشند تا لوله ها در گوشه قرار گیرند و طول حرکت آب روی سطح کمینه گردد.

بین دریچه های آدم رو شیب یکنواخت تونل حفظ شود.

یک آبگذر تونل همانطور که در بخش های تونل ها و ترانشه های تاسیسات نشان داده شده است فراهم شود.

روشنایی همیشگی تونل در دریچه های آدم رو همان طور که در بخش های تونل ها و ترانشه های تاسیسات نشان داده شده است فراهم شود.

از سیستم تهویه طبیعی کافی اطمینان یابید.

زهکشی سیلاب ورودی از بالای دریچه آدم رو فراهم شود و ورودی دریچه آدم رو طوری تنظیم شود که آب باران وارد تونل نشود.

ارزیابی طرح:

فاز برنامه ریزی : بیان منظور از طرح، مسیر تونل، لیست تاسیساتی که بایستی به سیستم های پردیس متصل شوند.

فاز شماتیک : نمایش دادن نقاشی های شامل تونل و تاسیسات ، همراه با یک شرح و توصیف مواد و سیستم و یک پروفایل و پلان ابتدایی تونل جدید.

فاز توسعه طراحی: پلان های تخریب، پلانهایی که تاسیسات جدید و موجود را نشان دهد و یک مشخصه نمای کلی و پلانها و پروفایلهای توسعه یافته تونل.

فاز سند ساخت: پلانها و مشخصات کامل

جزئیات بخشها و پلانهای تونل تهیه شود. شامل پشتیبانهای طبق(سینی) کابل و تونل، جزئیات ترانشه و بسترسازی، جزئیات اتصالات و مفاصل، جزئیات دریچه آدم رو، جزئیات اتصال سازه، پروفایل تونل با ارتفاع تاسیسات، ارتفاع معکوس تونل در دریچه های آدم رو اتصالات سازه، آبگذرهای تونل، پلانها و پروفایلهای نهایی تونل.

شامل پلانهایی که نمایش دهنده تونل ها و تاسیسات زیر زمینی (گاز، آب، روشنایی خیابان، زهکشی سیلاب، برق، مخابرات و فاضلاب) باشد.

محصولات ، مواد و تجهیزات:

بتن درجا ساخت :

  • سیمان پرتلند : مناسب برای ملزومات ASTM C-150
  • ماسه : مناسب برای ملزومات ASTM C33
  • فولاد مسلح : مناسب برای ملزومات ASTM A615، درجه ۶۰
  • اعمال آب بندی در اتصالات

بتن پیش ساخته :

  • بتن پیش ساخته برای تطابق با استانداردهای ACI برای تونل ها با فولاد مسلح اند.

فاصله سینی ها ۹ اینچ بوده به جز حالتی که به درخواست دانشگاه تغییر کند.

از روش های مشابه در پردیس سایر دانشگاه های آمریکا هم استفاده می شود از جمله می توان به دانشگاه مینه سوتا و میشیگان و MIT و … اشاره کرد.

نوشته: مهندس رامتین زرگری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0