ممیزی شهرها و مناطق همراه با …

ممیزی شهرها و مناطق همراه با ذی نفعانشان به عنوان سازمان های یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده اغلب با صنایع مدرن پیوند خورده اند. برای شرکت ها، سود ممکن است دلیل اصلی سازمان یادگیرنده شدن باشد، اما کسب سود از طریق توسعه توانمندی های انسانی و تمرین مسئولیت پذیری بیشتر، همکاری و قدرت تصمیم گیری(یک نقش گسترده تر) توسط کارکنان است. اما مفهوم سازمان یادگیرنده تنها به صنعت محدود نشده است.

در کتاب Longworth هشت محدوده که به طور کلی وابسته به هم هستند، بیان شده است و نقش مدیران شهری منطقه ای در کمک به پرورش نشان داده شده است. آنها به شرح زیر می باشند:

۱- ایجاد مشارکت مفید بین نهادها و سازمان ها
۲- فعال کردن حسن نیت، استعداد، تجربه و دانش با استفاده از شهروندی فعال و رشد فعالیت های داوطلبانه در اجتماع
۳- افزایش کاربرد ابزارها و تکنیک های سازمانی مانند برنامه های یادگیری شخصی، ممیزی و منشور یادگیری
۴- بهبود روشی که اطلاعات منتقل می شود و دریافت می گردد.
۵- فراهم کردن امکان یادگیری در هر جایی، هر زمانی و هرگونه که شهروندان نیاز دارند.
۶- توسعه منشور یادگیری که حق شهروندان در خصوص یادگیری را نشان می دهد.
۷- فراهم کردن مکانیزم پشتیبانی از شهروندان که نیازمند درگیری در یادگیری هستند (مانند مشاوران یادگیری، مربیان و غیره)
۸- مرتبط کردن یادگیری شهروندان با کاهش جرایم و فقر، افزایش پیشرفت، مشارکت، خود احترامی و ثبات اجتماعی

مدیریت محلی Southampton یک نمونه استانداردها را مشخص کرده است.

با توجه به این استانداردها آنها نشان می دهند که آیا سازمان یادگیرنده هستند، به این معنی که آنها می خواهند:

۱- با مشارکت دیگران کار کنند برای اینکه پشتیبانی دو سویه ای از یادگیری فراهم کنند.

۲- از طریق توسعه حرفه ای، یادگیری کارکنان را پشتیبانی می کنند.
۳- مدیریت اطلاعات، استفاده از تکنولوزی اطلاعات به شکلی مناسب باشد.
۴- مبنای تصمیم گیری براساس مدارک قابل اتکا باشد.
۵- شفاف سازی در تصمیم گیری صورت گیرد.
۶- در مقابل بازخور، تصدیق و اصلاح خطاها مسئول باشند.
۷- تصمیمات و عملکردشان را ارزیابی کنند.
۸- با مسیرهای نا مطمئن که شفاف نیستند، سر و کار داشته باشند.
۹- در مناسب ترین سطح سازمانی تصمیم گیری کنند.
۱۰- به خود احترامی ارزش دهند.
۱۱- از زمان به شکل اثر بخشی استفاده کنند.

۱۲- سلامتی، امنیت و رفاه کارکنان مدیریت شود.

۱۳- برای کسب اهداف به شکلی هدفمند کار کنند.

ممیزی ذی نفعان ( اندازه گیری پیشرفت یادگیری مادام العمر در شهر و مناطق یادگیرنده)

پروژه بررسی شاخص ها بخش اصلی برنامه R3L که در بالا ذکر شد، است که توسط دانشگاه Stirling در اسکاتلند مدیریت می شود و با دانشگاه Akershus و Drammen همکاری دارد. پروژه مجموعه ای از ابزارها را که ممیزی ذی نفعان نامیده می شود در کنار هم قرار داده است.

ممیزی ذی نفعان بیشتر پرسشنامه است. هدف بیشتر کسب بینش و دانش و تحریک اندیشه ها برای جمع آوری داده ها است. آنها برای اجرای چندین موضوع طراحی شده اند.

۱- ایجاد دیالوگ مشترک بین طراح و پاسخ دهنده برای اینکه زمانی که طراح حضور ندارد، ممیزی بتواند تکمیل شود.

۲- بیان دانش و ایده های جدیدی برای پاسخ دهندگان که برانگیزاننده بازتاب ها و محرک دیدگاه ها باشد (ممکن است از طریق استفاده از نقل قول کارشناسان و غیره صورت گیرد)
۳- اجازه بیان آزادانه ایده ها، تجربیات و عقاید پاسخ دهندگان و درک احتیاجات جهت ایجاد تغییر در سازمان
۴- عمل کردن به عنوان یک محرک برای تغییر(تاکید بر روی ماهیت پویای سازمان های ذی نفع)
۵- عمل کردن به عنوان برانگیزاننده آموزش کارکنان، به عنوان مثال مبنایی برای تمرکز بر روی بحث های گروهی برای موضوعات خاص
۶- فراهم کردن ایده هایی درباره توسعه سیاست ها و استراتژی های نوآور داخلی برای انطباق با اصول سازمان یادگیرنده
۷- تقویت ذی نفعان برای همکاری جهت توسعه مناطق یادگیری بر حسب نقش و توانایی شان

پنج ممیزی توسعه یافته و سنجیده شده است ( برای مدیران محلی و منطقه ای، مدارس، مراکز آموزش بزرگسالان، دانشگاه ها و سازمان های متوسط و کوچک). آنها همه بخش های شاخص های یادگیری مادام العمر را پوشش می دهد، شامل:

۱- سازمان به عنوان سازمان یادگیرنده

۲- کیفیت و استاندارد
۳- برنامه های بهبود مستمر برای کارکنان و دانش آموزان
۴- نقش سازمان ها در ساختن شهر و منطقه یادگیرنده
۵- دسترسی گسترده تر به یادگیری
۶- مشارکت و منابع
۷- دسترسی و استفاده از تکنولوژی در یادگیری از راه دور، توسعه شبکه ای و چند رسانه ای
۸- شهروندی فعال در اجتماع
۹- سیاست ها و استراتژی های موجود برای یادگیری مادام العمر
۱۰- اطلاعات و ارتباطات داخلی و خارجی
۱۱- سیستم های پشتیبان و از بین بردن مرزها

۱۲- توسعه تدریس

۱۳- سیاست های اجتماعی- اقتصادی و شناسایی و توسعه مهارت ها
۱۴- استراتژی های منابع و مالی
۱۵- ابتکارات محیطی
۱۶- تجلیل از یادگیری
۱۷- ثبات
۱۸- منشور یادگیری
۱۹- غیره

باید این نکته را در نظر گرفت که آنها ممیزی هستند نه پرسشنامه در واقع ابزاری برای استفاده هستند نه صرفاً پیمایشی برای جمع آوری اطلاعات. آنها شامل دو نسخه اند ، یکی کوتاه تر برای دادن یک پیش زمینه در خصوص پارامترها و دیدی از مکانی که ذی نفعان در شهر یادگیرنده دارند و نسخه طولانی تر برای همکاری در توسعه سیاست ها و می توانند در مجموع تحت رهبری یک مقام محلی یا منطقه ای برای ساختن کل منطقه به عنوان سازمان یادگیرنده استفاده شوند.

تهیه و ارسال : خانم سوده بیات

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0