اولویت های فرهنگی شهرداری اتریش

۱ – مرمت و بازسازی موزه ها و بناهای تاریخی کشور

۲ – مدرن سازی و تجهیز کتابخانه ها

۳ – حمایت از هنرهای مقطعی به امید حیات دائم این گونه هنرها

۴ – اجرای سیاست تمرکز زدایی در اصول فرهنگی کشور به عنوان اولین اصل ارتقاء فرهنگی

۵ – صدور مجوز برای ایستگاههای رادیویی آزاد (خصوصی)

۶ – سازماندهی تئاترها

۷ – اصلاح قانون رسانه های جمعی برون مرزی دولت

تخصیص بودجه دولتی به بخش فرهنگ شهرداری های اتریش

شهرداریها(مناطق کمتراز۵۰۰۰۰ نفرجمعیت) : ۴۷/۱۸ درصد

شهرداریها (بیش از ۵۰۰۰۰نفر جمعیت) : ۴۰/۸ درصد

تخصیص بودجه دولتی به امور فرهنگی در سطح شهرداری های اتریش (به جز وین)

 • · موزه ها و آرشیوها ۱۲/۲ %
 • · ابنیه و اماکن تاریخی۴/۸%
 • · هنرهای فولکلور و تاریخ و رسوم محلی ۱/۰%
 • · ادبیات ۰/۹%
 • · کتابخانه ها ۱/۶%
 • · روزنامه ها و فصلنامه ها ۰/۳%
 • · موسیقی ۸/۳%
 • · تئاتر، اپرا، موسیقی و رقص ۲/۳%
 • · هنرهای تجسمی و عکاسی ۲/۳%
 • · فیلم، سینما و ویدئو۰/۸%
 • · مراکز فرهنگی ۴/۱%
 • · آموزش و تحصیلات تکمیلی ۴۱/۷%
 • · آموزش بزرگسالان ۱/۲%
 • · مبادلات بین المللی فرهنگی۰/۳%
 • · رویدادهای فرهنگی در مقیاس وسیع ۵/۷%
 • · سایر موارد ۱/۳%
 • · جمع کل ۱۰۰%

تخصیص بودجه دولتی به امور فرهنگی در سطح شهرداری وین

 • موزه ها و آرشیوها ۱۷/۱%
 • ابنیه و اماکن تاریخی ۵/۸%
 • هنرهای فولکلور و تاریخ و رسوم محّلی ۱/۵%
 • ادبیات ۰/۶%
 • کتابخانه ها۰/۶%
 • موسیقی ۱۵/۳%
 • تئاتر، اپرا، موسیقی و رقص۳/۴%
 • هنرهای تجسمی وعکاسی ۳/۴%
 • فیلم، سینما و ویدئو ۵/۱%
 • رادیو و تلویزیون ۵/۱%
 • مراکز فرهنگی۰/۸
 • آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰/۱
 • آموزش بزرگسالان ـ % ـ %
 • مبادلات بین المللی فرهنگی ۲۱/۲%
 • رویدادهای فرهنگی در مقیاس وسیع ۱۱/۲%
 • سایر موارد ۸/۸%
 • جمع کل ۱۰۰%
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0