شناسایی عوامل موثر بر جدایی گزینی اجتماعی – فضایی؛ مطالعه موردی محله های فدک و کرمان واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0